Natječaj za prodaju nekretnina i okućnica u vlasništvu Općine Višnjan

Na temelju članka 35. stavka 2. i 391. članak 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (N.N. broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), Odluke Općinskog vijeća Općine Višnjan o prodaji nekretnina i okućnica u vlasništvu/suvlasništvu Općine Višnjan (Službeni glasnik Općine Višnjan broj 4/2018), Odluke o prodaji okućnica (Službeni glasnik Općine Višnjan broj 5/2012), Odluke o cijepanju i isključenju dijela nekretnine oznake k.č.br. 2429/1 k.o. Bačva iz javnog dobra (Službeni glasnik Općine Višnjan broj 5/2018), Odluke o cijepanju i isključenju nekretnina oznake k.č.br. 1217/8 i 1217/12, obje k.o. Višnjan iz javnog dobra(Službeni glasnik Općine Višnjan broj 5/2018), Odluke o cijepanju i isključenju dijela nekretnine oznake k.č.br. 1542/1 k.o. Višnjan iz javnog dobra (Službeni glasnik Općine Višnjan broj 5/2018), Odluke o cijepanju i isključenju dijela nekretnine oznake k.č.br. 3188 k.o. Sveti Ivan iz javnog dobra (Službeni glasnik Općine Višnjan broj 5/2018), Odluke o cijepanju i isključenju dijela nekretnine oznake k.č.br. 3188 k.o. Sveti Ivan iz javnog dobra (Službeni glasnik Općine Višnjan broj 5/2018), Odluke o cijepanju i isključenju dijela nekretnine oznake k.č.br. 2441/1 k.o. Bačva iz javnog dobra (Službeni glasnik Općine Višnjan broj 5/2018), Odluke o cijepanju i isključenju dijela nekretnine oznake k.č.br. zgr.4/4 k.o. Višnjan iz javnog dobra(Službeni glasnik Općine Višnjan broj 5/2018), Odluke o cijepanju i isključenju dijela nekretnine oznake k.č.br. zgr.4/4 k.o. Višnjan iz javnog dobra (Službeni glasnik Općine Višnjan broj 5/2018)  i članka 56. Statuta Općine Višnjan (Službeni glasnik Općine Višnjan broj 1/2013, 3/2017), Općinski načelnik Općine Višnjan,  raspisuje dana 3. siječnja 2019. godine Natječaj za prodaju nekretnina i okućnica u vlasništvu Općine Višnjan priložen u nastavku.

Rok za dostavu ponuda je 18. siječanj 2o19. godine.

Tekst-javni-natjecaj-za-prodaju-nekretnina-i-okucnica

Ponuda-za-kupnju-obrazac

Izjava-o-prihvacanju-uvjeta-iz-natjecaja

Grafički prilozi:

Tablica br. 1.

Tablica-1-tocka-1

Tablica-1-tocka-2

Tablica-1-tocka-3

Tablica-1-tocka-4

Tablica-1-tocka-5

Tablica br. 2.

Tablica-2-tocka-1

Tablica-2-tocka-2

Tablica-2-tocka-3

Tablica-2-tocka-4

Tablica-2-tocka-5

Tablica-2-tocka-6

Tablica-2-tocka-7

Tablica-2-tocka-8

Tablica-2-tocka-9

 

 

 

 

Skip to content