Kultura i povijest

Ranobizantska bazilika Sv.Agneze (Ante Šonje) u Muntejani.

Biskup Eufrazije Grg iz Trakije, kao skrbni i gorljivi svećenik, na području svoje diecese, u doista zabitom kraju na prijelazu iz pitome zapadne u šumovitu srednju Istru, da bi učvrstio kršćanstvo, sredinom 6. stoljeća dao je podići Crkvu u Montejani. Montejana je naziv brežuljka.

Sv. Mihovil pod zemljom (rajon Kolombera)

Zapadno od Višnjana, nalazi se u antici i srednjem vijeku naselje zvano Dilian. Naselje i njegova poznata Crkva spominju se od ranog srednjeg vijeka. Veleposjednik SELMON (Telmon) osniva i postaje prvi opat Benedektinskom (840. – 1529. god.) samostanu posvećenom Sv. Mihovilu, vjerojatno zbog kripte ispod glavnog oltara. Dodijeljen drugom redu, djelovao je do polovice 19. stoljeća. Danas je ruševina u šikari i raslinju.

U Višnjanu

Zdanje ranogotička crkva Sv.Antona opata, pokrivena škrilama obnovljena je 1500. i 1913. god. Izgrađena je na prijelazu 13. i 14. stoljeća s freskama iz 1550. god. i glagoljskim grafitima nastali između 1500. i 1550. god.

SV. ROK

U samom urbanom centru locirana je antička barokna crkva koja nakon I svj. rata biva preseljena na lokaciju Saline. Tom prilikom obnovljena je fasada zanimljivog izgleda.

Grobljanska kapelica – zdanje smješteno na mjesnom groblju.

Kompleksom centra stare jezgre, skoro amfiteatarski zaokruženim građevinama, impozantno dominira Župna crkva, obnovljena s kolonadama neoklasičnog stila. Crkva i zvonik zajedno s lođom i cisternom čine jedan kompleks sugestivne cjeline, čiji se vidik prostire duž čitave porečke obale, od Umaga do Vrsara, a u daljini – sjeverozapadno naziru se vrhovi Alpa.
Župna crkva posvećena Sv.Kviriku i Juliti izgrađena je na mjestu stare antičke crkve (1830.- 1833. god.) Unutrašnjost crkve krase djela nepoznatih majstora dok je « MADRE DI DIO» djelo slikara Venture.

Bačva

Na zaravni 3 km južno od Višnjana nalazi se selo Bačva. Susrećemo zdanje iz XII. stoljeća. Crkva sv.Jakova – prilog slike.
Sto metara dalje, okružene zelenilom i stambenim zgradama, stoji crkva iz XIV. i XV. stoljeća posvećena Blaženoj Djevici.
Višnjanština i njena raskršća su obilježena zavjetnim kapelicama. Posebno se mora istaknuti rajon Sv.Ivana od Šterne te crkvica Sv. Duha kraj Vrhljana, Sv.Juraj u Radovanima .

Markovac

U Markovcu se nalazi ne manje sugestivna i zanimljiva crkvica posvećena Sv.Eleni i Sv.Agati gotičkog je stila iz 14

Na groblju u Cerionu imamo grobnu kapelicu posvećena sv.Matiji i sv. Valentinu te u Baratu, crkvicu sv.Blaža, sv. Foške i na brdu Tićan, crkvicu posvećenu sv.Panteleonu.

Skip to content