Obrasci

U nastavku možete pronaći potrebne obrasce iz djelokruga  Općine Višnjan.

Ispunjene obrasce sa svim potrebnim privicima u digitalnom obliku možete dostaviti putem elektronske pošte na mail: opcina-visnjan@visnjan.hr

 

1. SOCIJALNA SKRB

Zahtjev za jednokratnu pomoć za rođenje djeteta

Zahtjev za jednokratnu pomoć za smrt u obitelji

 

2. NEKRETNINE

Obrazac-ovjera-međe

Zahtjev-za-urbanizaciju

 

3. DRŽAVNO POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE

Obrazac 1-zahtjev

 

4.  ODSJEK ZA KOMUNALNI SUSTAV, PROSTORNO PLANIRANJE  I GRADNJU

1.-Dopuna-zahtjeva-podneska1 (3)

2.-Građevinska-dozvola-za-pripremne-radove1 (5)

3.-Izdavanje-ovjerene-preslike-prijepisa1 (1)

4. Izdavanje-potvrde-da-se-za-gradevinu-ne-izdaje-akt-za-uporabu

5.-Izdavanje-potvrde-o-dostavljenom-završnom-izvješću-nadzornog-inženjera1

6.-Izdavanje-potvrde-o-podnesenom-zahtjevu1

7.-Izmjena-iili-dopuna-akta-rješenja-potvrde1 (1)

8.-Potvrđivanje-samostalnih-uporabnih-cjelina-u-zgradi1

9.-Prijava-početka-ili-nastavka-građenja1 (4)

10.-Prijava-početka-pokusnog-rada1

11.-Prijava-početka-radova-na-uklanjanju-građevine1

12.-Uvid-u-građevinsku-uporabnu-dozvolu-ili-drugi-spis1 (2)

13.-Zahtjev-za-izdavanje-dozvole-o-promjeni-namjene-i-uporabu-građevine1 (1)

14.-Zahtjev-za-izdavanje-građevinske-dozvole-za-koju-se-prema-posebnom-zakonu-izdaje-lokacijska-dozvola1

15.-Zahtjev-za-izdavanje-građevinske-dozvole-za-koju-se-prema-posebnom-zakonu-ne-izdaje-lokacijska-dozvola2 (1)

16.-Zahtjev-za-izdavanje-izmjene-građevinske-dozvole-u-promjeni-imena-investitora1 (1)

17.-Zahtjev-za-izdavanje-izmjene-ili-dopune-građevinske-dozvole1 (1)

18.-Zahtjev-za-izdavanje-izmjene-ili-dopune-lokacijske-dozvole1

19.-Zahtjev-za-izdavanje-izvoda-iz-prostornog-plana1 (2)

20.-Zahtjev-za-izdavanje-lokacijske-dozvole1 (1)

21.-Zahtjev-za-izdavanje-lokacijske-informacije1 (30)

22.-Zahtjev-za-izdavanje-potvrde-o-usklađenosti-parcelacijskog-elaborata2 (2)

23.-Zahtjev-za-izdavanje-privremene-uporabne-dozvole2

24.-Zahtjev-za-izdavanje-rješenja-o-utvrđivanju-građevne-čestice1

25.-Zahtjev-za-izdavanje-uporabne-dozvole-do-19681 (6)

26.-Zahtjev-za-izdavanje-uporabne-dozvole-do-20071

27.-Zahtjev-za-izdavanje-uporabne-dozvole-za-građevinu-dio-građevine1 (1)

28.-Zahtjev-za-izdavanje-uvjerenja-o-statusu-namjeni-zemljišta1 (31)

29.-Zahtjev-za-obavijest-o-pribavljanju-posebnih-uvjeta1 (1)

30.-Zahtjev-za-obavijest-o-uvjetima-za-izradu-glavnog-projekta1

31.-Zahtjev-za-ishođenje-potvrde-glavnog-projekta1 (2)

Skip to content