Općinsko vijeće Općine Višnjan

Popis udjela članova/članica Općinskog vijeća Općine Višnjan u vlasništvu poslovnog subjekta

POPIS UDJELA  OPĆINSKIH VIJEĆNIKA U POSLOVNIM SUBJEKTIMA

Popis vijećnika Općinskog vijeća Općine Višnjan
za mandatno razdoblje 2021. – 2025. godine

Peršurić Mario, NLV, predsjednik Općinskog vijeća Općine Višnjan

Mainenti Franko, NLV, potpredsjednik Općinskog vijeća Općine Višnjan

Gašparini Klaudio, NLV

Brajković Petar, NLV

Mendica Mauricio, NLV

Košeto Franko, NLV, predstavnik talijanske nacionalne manjine

Černjul Ana, IDS/DDI

Primorac Katarina, IDS/DDI

Travan Tania, IDS/DDI

Antolović Viktorija, IDS/DDI

Popis vijećnika Općinskog vijeća Općine Višnjan
za mandatno razdoblje 2017. – 2021. godine
Nenad Čendak              NLV, predsjednik Općinskog vijeća Općine Višnjan
Mario Peršurić              NLV, prvi potpredsjednik Općinskog vijeća Općine Višnjan
Franko Mainenti              NLV
Adrijano Štifanić              NLV
Petar Radovan              NLV
Petar Brajković              NLV
Martin Velenik              IDS/DDI
Ana Černjul              IDS/DDI
Luana Poleis              IDS/DDI
Livio Beaković              KLGB, drugi potpredsjednik Općinskog vijeća Općine Višnjan
Alojz Ivetac              KLGB

Rješenjem Vlade Republike Hrvtske od 29.1. 2017. godine poslove Općinskog vijeća i općinskog načelnika Općine Višnjan obavlja Povjerenik Vlade Republike Hrvatske Mladen Buršić, dipl.iur.

OBAVIJEST VEZANA ZA PONIŠTENJE ODLUKE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE VIŠNJAN

Općinsko vijeće Općine Višnjan ja na svojoj sjednici održanoj 03. ožujka 2016. godine donijelo sljedeće odluke:

Amandman- poljoprivredno 2

Odluka o donosenju IDPPUO Visnjan – poljoprivredno

Kako je po ishođenju suglasnosti na iste od strane Zavoda za prostorno uređenje i gradnju Istarske županije utvrđeno da tekst predmetnih odluka nije u skladu sa Prostornim planom Istarske županije te kako u samom mišljenju Zavod navodi da navedeni tekst nije trebalo usvojiti niti objaviti u službenom glasniku Općine Višnjan (Mišljenje Zavod Poljoprivredno ), to je Općinsko vijeće Općine Višnjan na svojoj sjednici održanoj 10. lipnja 2016. godine predmetne odluke poništilo:

Odluka o poništenju 2. amandmana i Odluke o donošenju Izmjena i dopuna PPU Općine Višnjan

te donijelo nove odluke u skladu s Prostornim planom Istarske županije, koje su objavljene u Službenom glasniku Općine Višnjan broj 1/2016.

PRIOPĆENJE NEZAVISNE LISTE VIŠNJAN, NOSITELJA ANGELA MATTICHA

Na izvanrednoj sjednici održanoj dana 17. prosinca 2013. godine, članovi Nezavisne liste Višnjan donijeli su odluku o isključenju gospodina Branka Kovačića iz članstva Nezavisne liste Višnjan.

Detalji priopćenja o isključenju navode se u priloženom dopisu: Priopćenje Nezavisne liste Višnjan

OČITOVANJE MINISTARSTVA UPRAVE REPUBLIKE HRVATSKE – ZAHTJEV ZA NADZOR ZAKONITOSTI RADA I AKATA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE VIŠNJAN

U nastavku podnosimo očitovanje Ministarstva uprave vezano za podneseni zahtjev za zaštitu zakonitosti rada Općinskog vijeća Općine Višnjan:

 1. U odnosu na 13. sjednicu Općinskog vijeća Općine Višnjan održanu dana 24. studenog 2014. godine

 Odluka Ministarstva uprave o poništenju 13. sjednice

2. U odnosu na 14. sjednicu Općinskog vijeća Općine Višnjan održanu dana 18. prosinca 2014. godine

Očitovanje Ministarstva uprave – 14. sjednica

 

Popis vijećnika Općinskog vijeća Općine Višnjan
za mandatno razdoblje 2013. – 2017. godine
Ivan Majkus IDS/DDI, predsjednik Općinskog vijeća
Bernobich Romina Nezavisna općinska lista – nositelj Angelo Mattich, potpredsjednica Općinskog vijeća
Dušić Romina IDS/DDI
Kovačić Branko Nezavisni općinski vijećnik
Majkus Miodrag IDS/DDI
Mattich Angelo Nezavisna općinska lista – nositelj Angelo Mattich
Peršurić Mario Nezavisna općinska lista – nositelj Angelo Mattich
Poleis Ivan IDS/DDI
Radovan Petar Nezavisna općinska lista – nositelj Angelo Mattich
Radovčić Nedeljko IDS/DDI
Ljubomir Sirotić SDP
Skip to content