Gospodarstvo

Općina Višnjan je oduvijek bila poznata kao poljoprivredno središte gdje se prvenstveno uzgajala vinova loza u manjim poljoprivrednim gospodarstvima. Nadalje, velike poljoprivredne zadruge imala su značajne obradive površine zasađene pšenicom, krumpirom i vinovom lozom. Sukladno tome najveći se dio stanovništva bavio poljoprivredom bilo na svojim malim gospodarstvima bilo radeći u poljoprivrednim zadrugama. Krajem šestdesetih godina izgrađeni su silosi u kojima se zapošljava domicilno stanovništvo.
Ranih sedamdesetih godina započeo je intenzivan razvoj turizma i tada se dio stanovništva zapošljava u susjednom Poreču u turističko-ugostiteljskim djelatnostima (hoteli i restorani).
Na kraju prošloga stoljeća gospodarstvo Općine, u kojoj i dalje prevladava poljoprivreda iako se javlja sve veći broj malih i srednjih poduzetnika, prošlo je kroz svekolike tranzicijske promjene – ulazak u tržišno gospodarstvo i prijelaz iz društvenog u privatno vlasništvo.
S obzirom na navedenu činjenicu da se na području Općine Višnjan kao i na području susjednih Općina javlja sve više malih i srednjih poduzetnika, izvršna je vlast odlučila pružiti mogućnost daljnjeg razvoja spomenutim poduzetnicima, tako što će izgraditi poslovnu zonu (150m od izlaska iz Istarskog ipsilona) u kojoj će biti moguće povećati produktivnost i sprovesti racionalizaciju poslovanja. Na taj bi se način preselile sve prerađivačke, građevinske, transportne i druge djelatnosti iz prostora okućnica u Višnjanu i okolnim selima u poslovnu zonu čime bi se automatski podignula kvaliteta življenja .

Program razvoja poduzetništva na području Općine Višnjan stoga je usko vezan uz sam razvoj i izgradnju poslovne zone Višnjana, kako zbog lakše dostupnosti poduzećima i jednostavnije distribucije, tako i zbog dugoročnog smanjivanja gospodarskog prometa kroz sam Višnjan i naselja

Skip to content