Savjetovanje s javnošću

Savjetovanje s javnošću

Savjetovanje s javnošću provodi se o nacrtima onih općih akata čijim se donošenjem ili izmjenama utječe na interese građana.

Savjetovanje s javnošću provodi se objavom nacrta propisa, općeg akta odnosno drugog dokumenta, s obrazloženjem razloga i ciljeva koji se žele postići donošenjem propisa, akta ili drugog dokumenta te pozivom javnosti da dostavi svoje prijedloge i mišljenja.

Zakon o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” br. 25/1385/15 i 69/22) uredio je pravo javnosti na pristup informacijama koje posjeduju tijela javne vlasti. Njime je propisano da jedinice lokalne samouprave objavljuju popis akata pred čije će donošenje ili izmjene provesti savjetovanje sa zainteresiranom javnosti, tzv. Plan savjetovanja sa zainteresiranom javnosti.

Svoje prijedloge, mišljenja i primjedbe na konkretne nacrte za koje je internetsko savjetovanje otvoreno možete uputiti putem obrasca objavljenog uz pojedini nacrt općeg akta. Ispunjene obrasce pošaljite e-poštom na adresu upisanu na Obrascu.

PLAN SAVJETOVANJA 

 

SAVJETOVANJA 

Savjetovanja s javnošću

 

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content