Proračun i financijska izvješća

Godišnji financijski izvještaj za 2023. godinu Općina Višnjan

Potvrda

REFERENTNA STRANICA-OPĆINA VIŠNJAN

Obrasci_VIŠNJAN

Bilješke Višnjan

Proračun Općine Višnjan za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu

Proračun Općine Višnjan za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. (1)

Obrazlozenje-uz-Proracun-Opcine-Visnjan-za-2024-godinu

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 2024.

Program javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu 2024

Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture 2024.

 Program javnih potreba u kulturi, sportu i tehničkoj kulturi 2024

 Program javnih potreba u socijalnoj skrbi 2024

Odluka o izvršavanju proračuna za 2024. godinu

Vodič za građane 2024

Izmjene i dopune Proračuna Općine Višnjan za 2023. godinu

Izmjene i dopune Proračuna Općine Višnjan za 2023.

Obrazlozenje_uz_Izmjene_i_dopune_Proracuna_Općine Višnjan za_2023.god

Kvartalni financijski izvještaj za 2023. godinu 

Obrasci_0923VIŠNJAN

Bilješke 0923 – VIŠNJAN

Polugodišnji izještaj o izvršenju Proračuna Općine Višnjan za 2023.

Polugodišnji izvještaj 2023. Općina Višnjan

Obrazlozenje uz Polugodisnji-izvjestaj za 2023. Općina Višnjan

Polugodišnji financijski izvještaj za 2023. godinu- Općina Višnjan

Potvrda-Općine Višnjan

Obrasci_0623 – Općina Višnjan

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Višnjan za 2022.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Višnjan za 2022. godinu

Obrazlozenje uz Godisnji-izvjestaj za 2022

Izvršenje programa gradnje za 2022 – VIŠNJAN

Izvršenje programa-odrzavanja-za-2022- VIŠNJAN

Tromjesečni financijski izvještaj za 2023. godinu – Općina Višnjan

Tromjesečni izvještaj

Potvrda o učitanom izvješću

Bilješke 01.01 -31.03.23 – VIŠNJAN

Godišnji financijski izvještaj za 2022. godinu Općina Višnjan

Potvrda o učitanom izvješću

Referentna stranica izvještaja

Financijsko izvješće

Bilješke  12.22

 

Godišnji financijski izvještaj za 2022. godinu-Dječji vrtić Višnjan

Potvrda-DV VIŠNJAN

Referentna stranica izvještaja proračuna DV

DV VISNJAN

Bilješke DV Višnjan

 

Proračun Općine Višnjan za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu

Vodič za građane za 2023. godinu

Proračun Općine Višnjan za 2023. i projekcije za 2024. i 2025. godinu

Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Višnjan za 2023. godinu

Program javnih potreba u predškolskom odgoju, školstvu i naobrazbi za 2023. godinu

Program javnih potreba u kulturi, sportu i tehničkoj kulturi za 2023. godinu

Program javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2023. godinu

Program gradnje kapitalnih objekata i uređaja komunalne infrastrukture 2023. godinu

Odluka o izvršavanju proračuna za 2023. godinu

Obrazloženje uz Proračun Općine Višnjan za 2023. godinu

 

Izmjene i dopune Proračuna Općine Višnjan za 2022. godinu

Izmjene i dopune Proračuna Općine Višnjan za 2022 godinu

Obrazlozenje uz izmjene i dopune Proracuna Općine-Višnjan za 2022. godinu

Izmjena programa održavanja za 2022. godinu

Izmjene i dopune Programa gradnje kapitalnih objekata i uredaja komunalne infrastrukture za 2022. godinu

Izmjene i dopune programa javnih potreba predškolskog odgojaškolstva i obrazovanja za 2022. godinu

Izmjene i dopune u kulturi i sportu za 2022. godinu

 

Polugodišnji financijski izvještaj za 2022. godinu- Općina Višnjan

Polugodišnje izvjesce o izvršenju Proračuna Općine Višnjan za 2022 1

Odluka o usvjanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Višnjan za 2022-2

 

Polugodišnji konsolidirani financijski izvještaj za 2022. godinu- Općina Višnjan i Dječji vrtić Višnjan

Polugodišnji konsolidirani financijski izvještaj za 2022. godinu- Općina Višnjan i Dječji vrtić Višnjan

Potvrda o preuzimanju

 

Polugodišnji financijski izvještaj za 2022. godinu- Općina Višnjan

Polugodišnji financijski izvještaj za 2022. godinu- Općina Višnjan

Potvrda o zaprimanju

 

Polugodišnji financijski izvještaj za 2022. godinu- Dječji vrtić Višnjan

Polugodišnji financijski izvještaj za 2022. godinu- Dječji vrtić Višnjan

Potvrda o zaprimanju

 

Tromjesečni financijski izvještaj za 2022. godinu – Općina Višnjan

Tromjesečni izvještaj 01-03-2022

Potvrda o zaprimanju

Tromjesečni financijski izvještaj za 2022. godinu – Dječji vrtić Višnjan

Tromjesečni izvještaj 01-03-2022

Potvrda o zaprimanju

 

Konsolidirani godišnji financijski izvještaj za 2021. godinu

Potvrda o preuzimanju financijskog izvještaja

Proračun 2021 razina 23

Bilješke

 

Godišnji financijski izvještaj za 2021. godinu – Općina Višnjan

Potvrda o preuzimanju financijskog izvještaja

Proračun 2021 razina-22

Bilješke 2021

Izvješće

Godišnje izvješće o izvršenju proračuna 2021

Odluka o usvajanju godišnjeg izvješća o izvršenju proračuna 2021

 

Godišnji financijski izvještaj za 2021. godinu – Dječji vrtić Višnjan

Potvrda o preuzimanju financijskog izvještaja

Dječji vrtić Višnjan 2021

 

Proračunski vodiči za građane Općine Višnjan za 2022. godinu

 

Proračun Općine Višnjan za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu

PRORAČUN OPĆINE VIŠNJAN ZA 2022. GODINU TE PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA 2023. I 2024. GODINU

Program gradnje kapitalnih objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2022. godinu

Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2022. godinu

Program javnih potreba u predškolskom odgoju, školstvu i naobrazbi za 2022. godinu

Program javnih potreba u kulturi, športu i tehničkoj kulturi za 2022. godinu

Program javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2022. godinu

 

II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Višnjan za 2021. godinu

II-izjmjene-i-dopune-proracuna-za-2021-godinu-sa-II-izmjenama-i-dopunama-svih-programa

 

Kvartalni financijski izvještaj za 2021. godinu – Općina Višnjan

Kvartalni financijski izvještaj 01-09-2021

Potvrda o preuzimanju

Kvartalni financijski izvještaj  za 2021. godinu – Dječji vrtić Višnjan

Kvartalni financijski izvještaj 01-09-2021

Potvrda o peuzimanju

 

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Višnjan za 2021. godinu:

odluka-o usvajanju

polugodisnji-izvjestaj-2021

 

Polugodišnji konsolidirani financijski izvještaj za 2021. godinu- Općina Višnjan i Dječji vrtić Višnjan:

Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju proračuna

Polugodišnji financijski izvještaj za 2021. godinu – konsolidirani

Polugodišnji financijski izvještaj za 2021. godinu- Općina Višnjan:

Polugodišnji financijski izvještaj za 2021. godinu- Općina Višnjan

Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju proračuna
Polugodišnji financijski izvještaj za 2021. godinu- Dječji vrtić Višnjan

Polugodišnji financijski izvještaj za 2021. godinu- Dječji vrtić Višnjan

Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju proračuna

 

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Višnjan za 2020. godinu:

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Višnjan za 2020. godinu

Izvješća o izvršenju programa uz Proračun općine Višnjan za 2020. godinu

 

I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Višnjan za 2021. godinu

I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Višnjan za 2021. godinu sa prirpadajućim programima

 

Konsolidirani godišnji financijski izvještaj za 2020. godinu

Potvrda o preuzimanju financijskog izvještaja

Godišnji financijski izvještaj – konsolidirani

Godišnji financijski izvještaj za 2020. godinu – Općina Višnjan

Potvrda o preuzimanju financijskog izvještaja

Godišnji financijski izvještaj 2020

Godišnji financijski izvještaj za 2020. godinu – Dječji vrtić Višnjan

Potvrda o preuzimanju financijskog izvještaja

Dječji vrtić Višnjan 2020

 

Proračun Općine Višnjan za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu

Proračun Općine Višnjan za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu

Program gradnje kapitalnih objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2021. godinu

Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2021. godinu

Program javnih potreba u predškolskom odgoju, školstvu i naobrazbi za 2021. godinu

Program javnih potreba u kulturi, športu i tehničkoj kulturi za 2021. godinu

Program javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2021. godinu

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Višnjan za 2020. godinu

I.Izmjene i dopune proračuna Općine Višnjan za 2020. godinu

I. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020. godinu

I. Izmjene i dopune Programa održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020. godinu

I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi, športu i tehničkoj kulturi za 2020. godinu

I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2020. godinu

I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u predškolskom odgoju, školstvu i obrazovanju za 2020. godinu

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kvartalni financijski izvještaj za 2020. godinu – Općina Višnjan

Općina VIšnjan 01-09-2020

Potvrda o preuzimanju financijskog izvještaja

Kvartalni financijski izvještaj  za 2020. godinu – Dječji vrtić Višnjan

Dječji vrtić Višnjan 01-09-2020

Potvrda o preuzimanju financijskog izvještaja

 

Polugodišnji konsolidirani financijski izvještaj za 2020. godinu- Općina Višnjan i Dječji vrtić Višnjan:

Polugodišnji financijski izvještaj za 2020. godinu – konsolidirani

Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju proračuna

Polugodišnji financijski izvještaj za 2020. godinu- Općina Višnjan:

Polugodišnji financijski izvještaj za 2020. godinu- Općina Višnjan

Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju proračuna

Polugodišnji financijski izvještaj za 2020. godinu- Dječji vrtić Višnjan

Polugodišnji financijski izvještaj za 2020. godinu- Dječji vrtić Višnjan

Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju proračuna

________________________________________________________________________________________________________________________

Kvartalni financijski izvještaj za 2020. godinu- Općina Višnjan:

Kvartalni financijski izvještaj za Općinu Višnjan 01-03-2020

Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju proračuna

Kvartalni financijski izvještaj za 2020. godinu- Dječji vrtić Višnjan:

Kvartalni financijski izvještaj za Dječji vrtić Višnjan 01-03-2020

Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju proračuna

___________________________________________________________________________________________________________________________

Konsolidirani godišnji financijski izvještaj za 2019. godinu:

Potvrda o preuzetom konsolidiranom financijskom izvještaju

Opcina-Visnjan-2019-konsolidirani financijski izvještaj

Biljeske-uz-konsolidirani-financijski-izvjestaj-2019

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Godišnji financijski izvještaj za 2019. godinu- Općina Višnjan:

Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju

Opcina-Visnjan-2019

Biljeske-uz-financijski-izvjestaj-2019

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Godišnji financijski izvještaj za 2019. godinu- Dječji vrtić Višnjan:

Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju

Djecji-vrtic-Visnjan-2019

Djecji-vrtic-Visnjan-biljeske-2019

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Proračun Općine Višnjan za 2020. godinu s projekcijama za 2021. i 2022. godinu

Proracun-Opcine-Visnjan-za-2020-godinu-sa-projekcijama-za-2021-i-2022-godinu

Program-gradnje-objekata-i-uredaja-komunalne-infrastrukture-za-2020-godinu

Program-odrzavanja-objekata-i-uredaja-komunalne-infrastrukture-za-2020-godinu

Program-javnih-potreba-predskolskog-odgoja-skolstva-i-obrazovanja-u-2020-godini

Program javnih-potreba-u-kulturi-sportu-i-tehnickoj-kulturi-za-2020-godinu

Program javnih potreba u socijalnoj skrbi u 2020. godini

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________

I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Višnjan za 2019. godinu

I.Izmjene-i-dopune-proracuna-opcine-visnjan-za-2019-godinu

I.Izmjene-i-dopune-programa-gradnje-objekata-i-uredaja-komunalne-infrastrukture za 2019. godinu

I.Izmjene-i-dopune-programa-odrzavanja-objekata-i-uredaja-komunalne-infrastrukture-u-2019-godini

I.Izmjene-i-dopune-programa-javnih-potreba-u-kulturi-sportu-i-tehnickoj-kulturi-za-2019-godinu

I.Izmjene-i-dopune-programa-javnih-potreba-u-socijalnoj-skrbi-opcine-visnjan-za-2019-godinu

I.Izmjene-i-dopune-programa-javnih-potreba-predskolskog-odgoja-skolstva-i-obrazovanja-opcine-visnjan-za-2019-godinu

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću: Proračun Općine Višnjan za 2020. godinu 

Poziva se zainteresirana javnost na sudjelovanje u otvorenom savjetovanju i izvršenje uvida u Plan proračuna za 2020. godinu sa projekcijama za 2021. i 2022. godinu u svrhe dostave primjedba i prijedloga za uvršenje u Proračun za 2020. godinu.

Primjedbe i prijedloge možete dostaviti putem e-pošte na adresu: opcina-visnjan@visnjan.hr ili osobno ili putem pošte na adresu: OPĆINA VIŠNJAN, TRG SLOBODE 1, 52463 VIŠNJAN, zaključno sa 03.12. 2019. godine.

Uvid u Plan proračuna za 2020. godinu sa projekcijama za 2021. i 2022. godinu možete izvršiti u nastavku:

Plan Proračuna 2020 sa projekcijama za 2021 i 2022

 

__________________________________________________________________________________________

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Višnjan za 2019. godinu:

Polugodisnji-izvjestaj-o-izvrsenju-proracuna-Opcine-Visnjan-za-2019-godinu

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Višnjan za 2018. godinu:

Godisnji izvjestaj-o-izvrsenju-proracuna-Opcine-Visnjan-za-2018-godinu

__________________________________________________________________________________________

Polugodišnji financijski izvještaj za 2019. godinu- Općina Višnjan:

Polugodišnji financijski izvještaj za 2019. godinu- Općina Višnjan

Polugodišnji financijski izvještaj za 2019. godinu- Dječji vrtić Višnjan:

Polugodišnji financijski izvještaj za 2019. godinu- Dječji vrtić Višnjan

___________________________________________________________________________________________

Konsolidirani godišnji financijski izvještaj za 2018. godinu:

Konsolidirani-godisnji-financijski-izvjestaj-za-2018-godinu

Godišnji financijski izvještaj za 2018. godinu- Općina Višnjan:

Godisnji-financijski-izvjestaj-opcine-visnjan-za-2018-godinu

Godišnji financijski izvještaj za 2018. godinu- Dječji vrtić Višnjan:

Godisnji-financijski-izvjestaj-za-2018-godinu-djecji-vrtic-visnjan

________________________________________________________________________________________

Plan Proračuna Općine Višnjan za 2019. godinu:

Plan-proracuna-opcine-visnjan-za-2019-godinu

Program-gradnje-objekta-ki-2019

Program-kultura-2019

Program-obrazovanje-2019

Program-odrzavanja-objekta-ki-2019

Program-socijalna-skrb-2019

________________________________________________________________________________________

I. Izmjene i dopune Poračuna Općine Višnjan za 2018. godinu:

I.-izmjene-i-dopune-proracuna-za-2018

I.-izmjene-i-dopune-2018-program-predskolski-odgoj-i-skolstvo

I.-izmjene-i-dopune-2018-program-gradnje-ko

I.-izmjene-i-dopune-2018-program-kultura

I.-izmjene-i-dopune-2018-program-odrzavanja-objekta-ki

I.-izmjene-i-dopune-2018-program-socijalna-skrb

_______________________________________________________________________________________

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Višnjan za 2018. godinu:

Polugodisnji-izvjestaj-o-izvrsenju-proracuna-za-2018-godinu

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Višnjan za 2017. godinu:

Godisnji-izvjestaj-o-izvrsenju-proracuna-2017

_______________________________________________________________________________________

JAVNI POZIV

za dostavu prijedloga za pripremu

Proračuna Općine Višnjan za 2019. godinu

U pripremi je nacrt Proračuna Općine Višnjan za 2019. godinu sa projekcijama za 2020. i 2021. godinu sukladno odredbama Zakona o proračunu (Narodne novine br. 87/08, 136/12, 15/15) i uputama Ministarstva financija Republike Hrvatske.

U cilju izrade što kvalitetnijeg prijedloga Proračuna, pozivamo sve zainteresirane da se uključe u proces kreiranja i planiranja Proračuna. Svi prijedlozi će biti obrađeni, a njihovo utvrštenje u proračun će se predložiti prema mogućnostima proračuna.

Rok za dostavu prijedloga sukladno priloženom obrascu je 15. studeni 2018. godine.

Prijedlozi se dostavljaju putem e-pošte na adresu: opcina-visnjan@visnjan.hr

Općinski načelnik

Angelo Mattich

Obrazac-2019-godina

 

 

 

______________________________________________________________________________________

Godišnji financijski izvještaj za 2017. godinu- Općina Višnjan:

Godisnji-finacijski-izvjestaj-za-2017-godinu

Godišnji financijski izvještaj za 2017. godinu- Dječji vrtić Višnjan:

Godisnji-finacijski-izvjestaj-za-2017-godinu-djecji-vrtic-visnjan

 

PRORAČUN OPĆINE VIŠNJAN ZA 2018. GODINU:

Plan-proracuna-opcine-visnjan-za-2018-godinu

Program-gradnje-objekta-komunalne-infrastrukture-u-2018-godini

Program-odrzavanja-objekta-komunalne-infrestrukture-za-2018-godinu

Program-javnih-potreba-predskolskog-odgoja-skolstva-i-obrazovanja-u-2018-godini

Program-javnih-potreba-u-kulturi-sportu-i-tehnickoj-kulturi-u-2018-godini

Program-javnih-potreba-u-socijalnoj-skrbi-za-2018-godinu

 

Financijski izvještaj za razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna 2017. godine

Financijski-izvjestaj-za-razdoblje-od-1-sijecnja-do-30-rujna-2017-godine

 

Konsolidirano polugodišnje financijsko izvješće za 2017. godinu:

Konsolidirano-polugodisnje-financijsko-izvjesce

Polugodišnje financijsko izvješće za 2017. godinu- Općina Višnjan:

Polugodisnje-financijsko-izvjesce-opcina-visnjan

Polugodišnje financijsko izvješće za 2017. godinu- Dječji vrtić Višnjan:

Polugodisnje-financijsko-izvjesce-djecji-vrtic

 

 

PRORAČUN OPĆINE VIŠNJAN ZA 2017. GODINU:

Plan-proracuna-opcine-visnjan-za-2017-godinu

Program-gradnje-kapitalnih-objekata-i-uredaja-komunalne-infrastrukture-za-2017-godinu

Program-odrzavanja-objekata-i-uredaja-komunalne-infrastrukture-za-2017-godinu

Program-javnih-potreba-u-predskolskom-odgoju-i-obrazovanju-za-2017-godinu

Program-javnih-potreba-u-kulturi-sportu-i-tehnickoj-kulturi-u-2017-godini

Program-javnih-potreba-u-socijalnoj-skrbi-za-2017-godinu

Odluka-o-izvrsenju-proracuna-za-2017-godinu

Odluka-o-rasporedivanju-sredstava-za-redovito-financiranje-politickih-stranaka-i-nezavisnih-clanova-u-opcinskom-vijecu-opcine-visnjan-za-2017-godinu

 

Odluka o privremenom financiranju za razdoblje od 1.1.2017. do 30.06.2017. godine:

Odluka-o-privremenom-financiranju-1-6-povjerenik-vlade-rh

 

Konsolidirani godišnji financijski izvještaj za 2016. godinu:

Konsolidirani-financijski-izvjestaj-za-2016-godinu-raz-23

Godišnji financijski izvještaj za 2016. godinu- Općina Višnjan:

Godisnji-finanacijski-izvjesta j-Opcina-Visnjan-za-2016-raz.22

Godišnji financijski izvještaj za 2016. godinu- Dječji vrtić Višnjan:

Godisnji-financijski-izvjestaj-za-2016-godinu-Djecji-vrtic-Visnjan-raz-21

 

Odluka o privremenom financiranju Općine Višnjan za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2017. godine:

Odluka-o-privremenom-financiranju-za-razdoblje-od-1-sijecnja-do-31-ozujka-2017-godine

 

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Višnjan za 2016. godinu:

Polugodisnji-izvjestaj-o-izvrsenju-proracuna-opcine-visnjan-za-2016-godinu

 

Polugodišnje financijsko izvješće za 2016. godinu- Općina Višnjan:

Polugodišnje financijsko izvješće za Općinu Višnjan za 2016. godinu

Polugodišnje financijsko izvješće za 2016. godinu-Dječji vrtić Višnjan:

Polugodišnje financijsko izvješće za Dječji vrtić Višnjan za 2016.

 

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2015. godinu:

Godisnji-izvjestaj-o-izvrsenju-proracuna-opcine-visnjan-za-2015-godinu

 

Financijska izvješća za 2015. godinu-Općina Višnjan:

Financijski izvještaj Općina Višnjan za 2015. g.

Financijska izvješća za 2015. godinu-Dječji vrtić Višnjan:

Financijska izvješća Dječji vrtić Višnjan 2015

 

PRORAČUN OPĆINE VIŠNJAN ZA 2016. GODINU:

Odluka o izvršenju proračuna Općine Višnjan za 2016. godinu

Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka za 2016. godinu

Plan proračuna Općine Višnjan za 2016. godinu

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu

Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu

Program javnih potreba predškolskog odgoja, školstva i naobrazbe za 2016. godinu

Program javnih potreba u kulturi, športu i tehničkoj kulturi za 2016. godinu

Program javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2016. godinu

 

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA za 2015. GODINU:

II. Izmjene i dopune Plana proračuna Općine Višnjan za 2015. godinu

II. izmjene i dopune programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu

II. Izmjene i dopune programa održavanja objekta i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu

II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi, športu i tehničkoj kulturi za 2015. godinu

II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u predškolskom odgoju, školstvu i naobrazbi za 2015. godinu

II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2015. godinu

 

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA za 2015. GODINU:

I. Izmjene i dopune Plana proračuna Općine Višnjan za 2015. godinu

I. izmjene i dopune programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu

I. Izmjene i dopune programa održavanja objekta i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu

I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi, športu i tehničkoj kulturi za 2015. godinu

I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u predškolskom odgoju, školstvu i naobrazbi za 2015. godinu

I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2015. godinu

 

 

Financijska izvješća za 2014. godinu-Općina Višnjan

Financijsko izvješće općina

Financijska izvješća Općina Višnjan 31122014

Financijska izvješća za 2014. godinu- Dječji vrtić Višnjan

Financijsko izvješće – vrtić

Financijska izvješća Dječji vrtić 122014

 

Proračun Općine Višnjan za 2015. godinu

Odluka o izvršenju proračuna Općine Višnjan za 2015. godinu

Odluka o raspoređivanju sredstava za dinanciranje političkih stranaka za 2015. godinu

Plan proračuna Općine Višnjan za 2015. godinu

Program održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu

Program javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2015. godinu

Program javnih potreba u predškolskom odgoju, školstvu i naobrazbi za 2015. godinu

Program javnih potreba u kulturi, športu i tehničkoj kulturi za 2015. godinu

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu

 

REBALANS za 2014. GODINU

I. Izmjene i dopune Plana proračuna Općine Višnjan za 2014. godinu

I. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu

I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi, športu i tehničkoj kulturi za 2014. godinu

I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u predškolskom odgoju, školstvu i naobrazbi za 2014. godinu

I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2014. godinu

I. Izmjene i dopune Programa održavanje objekata i uređaja komunalne za 2014. godinu

 

 

I. Proračun Općine Višnjan za 2014.godinu

Proračun Općine Višnjan za 2014. godinu s projekcijom  za 2015. i 2016. godinu te programi koji proizlaze iz stavaka proračuna doneseni su na  sjednici Općinskog vijeća Općine Višnjan  dana 16. prosinca 2013. godine.

2.1. Odluka o izvršenju proračuna za 2014. god.

Odluka o izvršavanju proračuna Općine Višnjan za 2014

2.2. OPĆI DIO  Proračuna za 2014.god. s projekcijom za 2015. i 2016.god.

Proračun za 2014 s projekcijom 2015 i 2016 -OPĆI DIO

2.3. POSEBNI DIO  Proračuna za 2014. god. s projekcijom za 2015. i 2016.god.

Proračun za 2014 s projekcijom za 2015 i 2016-POSEBNI DIO

II. Programi javnih potreba za 2014. godinu

3.1. Socijalna skrb

Program javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2014

3.2. Predškolski odgoj, školstvo i naobrazba

Program javnih potreba u školstvu i naobrazbi za 2014.god

3.3. Kultura, sport i tehnička kultura

Program javnih potreba u kulturi, športu i tehničkoj kulturi za 2014

III. Program gradnje kapitalnih objekata, objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godini

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014

IV. Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture

Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014

Skip to content