NATJEČAJ ZA KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA ZA “MAGDALENJINU”

Na temelju članka 391., stavka 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 129/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09., 143/12., 152/14., 81/15., 94/17.), članka 56. Odluke o komunalnom redu („Službeni glasnik Općine Višnjan“ broj 3/19.), članka 6. i 7. Odluke o lokalnim porezima („Službeni glasnik Općine Višnjan“ broj 7/21.), članka 58. Statuta Općine Višnjan („Službeni glasnik Općine Višnjan“ broj 1/21.) i Odluke Općinskog načelnika, KLASA: 024-01/24-01/08, URBROJ: 2163-38-2-24-1 od 13. lipnja  2024. godine, Jedinstveni upravni odjel  raspisuje:

 

NATJEČAJ ZA KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA ZA DAN OPĆINE VIŠNJAN I PUČKE FEŠTE  „MAGDALENJINA 2024.“ 

Natječaj za javne površine – MAGDALENJINA  – 2024

Obrazac 1 -Ponuda

Obrazac 2 – Izjava o prihvaćanju uvjeta iz natječaja

Skica prostora za zakup

Skip to content