JAVNI NATJEČAJ OPĆINE VIŠNJAN ZA FINANCIRANJE PROGRAMA, PROJEKATA I JAVNIH POTREBA SREDSTVIMA PRIVREMENOG FINANCIRANJA OPĆINE VIŠNJAN

Temeljem članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (“Narodne novine, broj 26/15), članka 88. st.3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst),  članka 13. Pravilnika o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Općine Višnjan (Službeni glasnik Općine Višnjan 05/15), te članka 1. i 2. Odluke o raspisivanju javnog natječaja za financiranje programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Općine Višnjan od 31. srpnja 2017.godine, Općinski načelnik Općine Višnjan raspisuje 2. Javni natječaj za financiranje programa, projekata i javnih potreba iz proračuna Općine Višnjan za 2017. godinu.

Natječajnu dokumentaciju može preuzeti u nastavku:

Pravilnik-o-financiranju-programa-proj-glasnik-opcine-visnjan-broj-05_151

Odluka-o-raspisivanju-javnog-natjecaja

Tekst-javnog-natjecaja

Upute-za-prijavitelje

Opisni-obrazac-opo

Obrazac-proracuna-opr

Obrazac-izjave-o-nepostojanju-dvostrukog-financiranja-df

Popis-priloga-koje-je-potrebno-priloziti-uz-prijavu

Obrazac-za-procjenu-kvalitete_vrijednosti-programa-ili-projekta-ok

Obrazac-ugovora-o-financiranju

Obrazac-za-opisni-izvjestaj-opi

Obrazac-za-financijski-izvjestaj-fini-1

Skip to content