ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE NA PODRUČJU OPĆINE VIŠNJAN NA 25. GODINA

Općina Višnjan je na temelju članka 33. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine broj 20/18, 115/18),Pravilnika o provođenju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta i zakup za ribnjake u vlasništvu Republike Hrvatske (Narodne novine broj 47/19), Suglasnosti Ministarstva poljoprivrede na Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske od 20. rujna 2018. godine KLASA: 945-01/18-01/606, URBROJ: 525-07/1789-18-3 i Odluke Općinskog vijeća raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Višnjan raspisala 3 Javna natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Višnjan na rok od 25 godina s mogućnošću produljenja na isto razdoblje. 

Putem Javnih natječaja stavljeno je na raspolaganje ukupno 273.7285 ha poljoprivrednog zemljišta, Odlukama o izboru najpovoljnijih ponuda na dodjeljeno je 113,77 ha poljoprivrednog zemljišta.

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE izdalo je Suglasnost na Odluku o odabiru najpovoljnijih ponuditelja za I. Javnog natječaja za zakup poljoprovrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Višnjan čime su stvoreni preduvjeti za sklapanje Ugovora o zakupu na 25. godina za 15.39 ha.

Skip to content