Zakup državnog poljoprivrednog zemljišta na području Općine Višnjan

Na temelju članka 28. i  29. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN broj 39/13), Općina Višnjan objavljuje

 

JAVNI POZIV

za podnošenje zahtjeva za prikupljanje dokumentacije potrebne za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske

 Novim Zakonom o poljoprivrednom zemljištu (NN 39/2013), poljoprivredno zemljište u vlasništvu države daje se u zakup putem javnog poziva na rok od 50 godina. Poslove raspisivanja javnog poziva za dodjelu zakupa obavlja AGENCIJA ZA POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE.

Sukladno članku 28. Zakona, jedinica lokalne samouprave dostavlja Agenciji zahtjev za raspisivanje javnog poziva i potrebnu dokumentaciju za zakup, a na osnovu prethodno podnesenih zahtjeva zainteresiranih fizičkih osoba i priloženog popisa katastarskih čestica za koje je iskazan interes (obrazac 1.)

Ukoliko ste zainteresirani za zakup,  molimo vas da se do 15. studenog 2013. godine javite u Jedinstveni upravni odjel, radi dodatnih informacija o novim uvjetima davanja u zakup državnog poljoprivrednog zemljišta te podnošenja zahtjeva za prikupljanje dokumentacije na propisanom obrascu (obrazac 1.) sa popisom parcela za koje ste iskazali interes.

Općina Višnjan će po zaprimanju vašeg zahtjeva prikupiti dokumentaciju potrebnu za raspisivanje javnog poziva te prikupljenu dokumentaciju proslijediti Agenciji koja će raspisati javni poziv za dodjelu zakupa za katastarske čestice poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Općine Višnjan.

 

Obrazac zahtjeva može se dobiti u prijemnom uredu Općine Višnjan ili na web stranici Općine Višnjan www.visnjan.hr.

 Klasa: 945-01/13-01/120

Urbroj: 2167-03-01-13-01

Višnjan – Visignano, 28. listopada 2013. godine

OPĆINSKI NAČELNIK

Milan Dobrilović

Obrazac 1

Skip to content