• NATJEČAJ VIRA d.o.o.
  NATJEČAJ VIRA d.o.o.

  NATJEČAJ VIRA d.o.o.

  Na temelju članka 41. Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“ broj 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22, 114/22, 18/23) i...

 • RUKOVATELJ RADNIM STROJEM
  RUKOVATELJ RADNIM STROJEM

  RUKOVATELJ RADNIM STROJEM

  Temeljem odredbi Zakona o radu (Narodne Novine broj: 93/14, 127/17 i 98/19) i Odluke direktorice trgovačkog društva VIRA d.o.o., Trg slobode 1, Višnjan-Visignano, OIB: 71086803907, dana  20. svibnja 2022....

 • NATJEČAJ ZA IZBOR DIREKTORA/ICE TRGOVAČKOG DRUŠTVA VIRA D.O.O.
  NATJEČAJ ZA IZBOR DIREKTORA/ICE TRGOVAČKOG DRUŠTVA VIRA D.O.O.

  NATJEČAJ ZA IZBOR DIREKTORA/ICE TRGOVAČKOG DRUŠTVA VIRA D.O.O.

  Na temelju članka 14. Izjave o osnivanju društva VIRA d.o.o. – VIŠNJANSKA RAZVOJNA AGENCIJA za izgradnju i upravljanje poslovnim zonama i privlačenje investicija od dana 29. svibnja 2017. godine,...

 • NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO RUKOVATELJA RADNIM STROJEM
  blank

  NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO RUKOVATELJA RADNIM STROJEM

  Temeljem odredbi Zakona o radu (Narodne Novine broj: 93/14, 127/17 i 98/19) i Odluke direktorice trgovačkog društva VIRA d.o.o., Trg slobode 1, Višnjan-Visignano, OIB: 71086803907, raspisuje se dana 14....

Skip to content