VIRA d.o.o. – Javni natječaj za prodaju nekretnina u Poslovnoj zoni Višnjan Milanezi – I. izmjena i dopuna

Na temelju članka 35. stavka 2. i 391. članak 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), Odluke Općinskog vijeća Općine Višnjan o davanju suglasnosti trgovačkom društvu VIRA d.o.o. za prodaju građevinskog zemljišta u Poslovnoj zoni Višnjan-Milanezi (Službeni glasnik Općine Višnjan broj 2/20), odredbi Odluke Općinskog vijeća Općine o raspolaganju zemljištem u zoni obuhvata Poslovne zone Višnjan Milanezi – pročišćeni tekst (Službeni glasnik Općine Višnjan broj 3/10), Odluke o izmjeni i dopuni Odluke Općinskog vijeća Općine o raspolaganju zemljištem u zoni obuhvata Poslovne zone Višnjan-Milanezi (Službeni glasnik Općine Višnjan broj 4/17), trgovačko društvo VIRA d.o.o., raspisuje Javni natječaj za prodaju nekretnina u Poslovnoj zoni Višnjan-Milanezi.

Rok za podnošenje prijava je 11. prosinca 2020. godine.

I. Izmjena i dopuna javnog natječaj za prodaju nekretnina

Javni natječa za prodaju nekrentina u PZ Višnjan Milanezi

Ponuda obrazac 1

Gospodarski program obrazac-2

Privola

Katastarski plan za redne brojeve 1 do 8

 

Katastarski plan za redne brojeve 7. i 8.

Skip to content