VIRA D.O.O. – JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA U POSLOVNOJ ZONI VIŠNJAN MILANEZI

Na temelju članka 35. stavka 2. i 391. članak 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), Odluke Općinskog vijeća Općine Višnjan o davanju suglasnosti trgovačkom društvu VIRA d.o.o. za prodaju građevinskog zemljišta u Poslovnoj zoni Višnjan-Milanezi (Službeni glasnik Općine Višnjan broj 2/20), Odluke Općinskog vijeća Općine Višnjan o davanju suglasnosti trgovačkom društvu VIRA d.o.o. za prodaju građevinskog zemljišta u Poslovnoj zoni Višnjan-Milanezi (Službeni glasnik Općine Višnjan broj 3/20) odredbi Odluke Općinskog vijeća Općine o raspolaganju zemljištem u zoni obuhvata Poslovne zone Višnjan Milanezi – pročišćeni tekst (Službeni glasnik Općine Višnjan broj 3/10), Odluke o izmjeni i dopuni Odluke Općinskog vijeća Općine o raspolaganju zemljištem u zoni obuhvata Poslovne zone Višnjan-Milanezi (Službeni glasnik Općine Višnjan broj 4/17), trgovačko društvo VIRA d.o.o., raspisuje Javni natječaj za prodaju nekretnina u Poslovnoj zoni Višnjan – Milanezi.

Javni natječaj za prodaju nekretnina

Tablica 1., red.br. 1 i 2

Tablica 1., red.broj 3.

Ponuda – obrazac 1

Gospodarski program – obrazac 2

Privola

Skip to content