• NATJEČAJ ZA KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA ZA “MAGDALENJINU”

  NATJEČAJ ZA KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA ZA “MAGDALENJINU”

  Na temelju članka 391., stavka 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 129/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09., 143/12.,...

 • JAVNI POZIV

  JAVNI POZIV

  Temeljem članka 53. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17., 98/19. i  144/20.), Jedinstveni...

 • ODRŽAVANJE MJESEČNOG SAJMA 31.05.2024.

  ODRŽAVANJE MJESEČNOG SAJMA 31.05.2024.

                                  OBAVIJEST O MJESEČNOM SAJMU VIŠNJAN Obavještavaju se izlagači i posjetitelji da će se...

 • SAVJETOVANJE – PLAN ZAŠTITE OD POŽARA OPĆINE VIŠNJAN

  SAVJETOVANJE – PLAN ZAŠTITE OD POŽARA OPĆINE VIŠNJAN

  Poštovani stanovnici, pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Plana zaštite od požara Općine Višnjan. Tema savjetovanja je: Donošenje Plana zaštite od požara Općine Višnjan. Opis savjetovanja:...

 • NATJEČAJ ZA POPUNU RADNOG MJESTA

  NATJEČAJ ZA POPUNU RADNOG MJESTA

  Na temelju članka 41. Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“ broj 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22, 114/22) i članka...

 • OBAVIJEST o isplati jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovina

  OBAVIJEST o isplati jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovina

  obavještavamo vas da je Vlada R Hrvatske, na sjednici održanoj 14. ožujka 2024., donijela Odluku o isplati jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovine radi ublažavanja posljedica rasta troškova života, kako...

 • JAVNI NATJEČAJ

  JAVNI NATJEČAJ

  Na temelju članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi   („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19.) (u nastavku ZSN), pročelnica po ovlaštenju...

 • JAVNI NATJEČAJ

  JAVNI NATJEČAJ

  Na temelju članka 17. i članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi   („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19.) (u nastavku ZSN),...

 • JAVNI NATJEČAJ

  JAVNI NATJEČAJ

  Na temelju članka 19.  Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19 – u nastavku teksta: ZSN), pročelnica...

 • JAVNI NATJEČAJ

  JAVNI NATJEČAJ

  Na temelju članka 19.  Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19 – u nastavku teksta: ZSN), pročelnica...

Skip to content