VI. JAVNI NATJEČAJ za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Višnjan

Na temelju članka 33. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine broj 20/18, 115/18, 98/19), Pravilnika o provođenju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta i zakup za ribnjake u vlasništvu Republike Hrvatske (Narodne novine broj 47/19), Suglasnosti Ministarstva poljoprivrede na Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske od 20. rujna 2018. godine KLASA: 945-01/18-01/606, URBROJ: 525-07/1789-18-3 i Odluke Općinskog vijeća raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Višnjan (Službeni glasnik Općine Višnjan broj 7/2021), Općina Višnjan objavljuje VI. JAVNI NATJEČAJ za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Višnjan

Pismene ponude dostavljaju se u zatvorenim omotnicama na adresu Općina Višnjan, Trg slobode 1, 52463 Višnjan, od 02. svibnja 2022. godine,  s naznakom: “Ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta – ne otvaraj” u roku od 30 (trideset) dana od dana objave ovog natječaja (zaključno s 01. lipnja 2022).

vi-javni-natjecaj-za-zakup-polj-zemljista-u-vlasnistvu-republike-hrvatske

obrazac_ponude

obrazac-1-izjava-posjed-dugovanje

obrazac-2-izjava-povezane-osobe

obrazac-3-izjava-osobni-podaci

obrazac-4-izjava-gospodarski-program-koristenje-zemljista

obrazac-5-gospodarski_program

 

Skip to content