VAŽNA OBAVIJEST VINOGRADARIMA

Sukladno Naredbi o poduzimanju mjera za sprečavanje širenja i suzbijanje zlatne žutice vinove loze ( NN 48/2018 ), nakon završetka cvatnje, potrebno je izvršiti tretiranje ličinki američkog cvrčka ( Scaphoideus titanus), prenositelja ( vektora) zlatne žutice vinove loze( Grapevine flavescens doree) u demarkiranom području.
Popis katastarskih općina gdje je fitoplazma potvrđena je u NN 51/2017 .
Za tu namjenu u Hrvatskoj su registrirani slijedeći insekticidi: Avaunt EC, Sumialfa 5 FL, Nurelle D, Chromorel D, Decis 2,5 EC, Reldan 22 EC, Cytrin Max, Piretro natura, Abanto ili Krisant EC.
Radi zaštite pčela tretiranje obavljati kad pčele ne lete ( večernji sati)!

Vinogradare također upozoravamo da se u zaštiti vinograda smiju koristiti samo registrirana sredstva za zaštitu bilja (SZB).

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http: https://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Skip to content