V. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE VIŠNJAN

Odredbe za provođenje

1. koristenje i namjena

2. Infrastrukturni sustavi

3. Uvjeti korištenja

4.1. Bokići, Farini, Kolumbera, Strpaćići, Višnjan

4.2. Baškoti, Broskvari, Korlevići, Markovac

4.3. Benčani, Butori, Deklevi, Kočići, Srebrnići, Štuti, Tičan

4.4. Barići, Cerion, Diklići, Vejaki, Vranići, Prašćari, Prhati

4.5. Milanezi, Radoši, Poslovna-zona Višnjan-Milanezi

4.6. Barat, Legovići, Zoričići, Štancija Boškarin

4.7. Anžići, Bucalovići, Kurjavići, Mališi, Rapavel, Ribarići, Smolici, Žužići

4.8. Bačva, Kelci, Rafaeli, Žikovići

4.9. Bujarići, Cvitani, Gambeti, Košutići, Maretići, Radovani, Vrhjani, Poslovna zona Gambetići

4.10. Fabci, Majkusi, Sinožići, Sveti Ivan, Tripari 4.11. Prkovići, Pršurići, Ženodraga

4.11. Prkovići, Pršurići, Ženodraga

Sažetak za javnost

 

Skip to content