USLUGE DIMNJAČARA NA PODRUČJU OPĆINE VIŠNJAN

Ukoliko trebate usluge dimnjačara na području Općine Višnjan možete se obratiti izravno koncesionaru u nastavku:

D.I.M.Š.O. d.o.o., Mavrinci 24/5 , Čavle 51219

tel. 051 25 03 66

faks 0 51 50 20 55

email: info@dimso.hr

https://www.facebook.com/dimso.usluge

Skip to content