UPIS DJECE U DJEČJI VRTIĆ VIŠNJAN

Temeljem članka 35. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Višnjan KLASA:601-03/18-01/03 URBROJ:2167/03-54-31-18-10 od 3. travnja 2018. godine, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Višnjan objavljuje Oglas za upis djece u Dječji vrtić Višnjan. Zahtjev sa prilozima je potrebno dostaviti do zaključno 8. svibnja 2018. godine, a detalje donosimo u oglasu za upis.

U nastavku donosimo dokumentaciju:

Oglas-upisi

 

Skip to content