Priopćenje o raspisanim izborima za predsjednika Republike Hrvatske

REPUBLIKA HRVATSKA

DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE

KLASA: 013-04/19-01/09

URBROJ: 507-03/06-19-3

Zagreb, 14. studenoga 2019.

 

P R I O P Ć E N J E

o raspisanim izborima za predsjednika Republike Hrvatske

Odlukom Vlade Republike Hrvatske od 14. studenoga 2019., KLASA: 022-03/19- 04/448, URBROJ: 50301-25/06-19-2, koja stupa na snagu 21. studenoga 2019., raspisani su izbori za predsjednika Republike Hrvatske (dalje: izbori).

Izbori će se održati u nedjelju, 22. prosinca 2019.

Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske (dalje: Državno izborno povjerenstvo) poziva birače da na vrijeme provjere jesu li upisani u registar birača te da provjere točnost podataka u registru birača.

Izbori se provode na biračkim mjestima na području Republike Hrvatske, a u inozemstvu na biračkim mjestima u sjedištima diplomatsko-konzularnih predstavništava Republike Hrvatske.

Kandidati za predsjednika Republike Hrvatske su svi koji su predloženi od jedne ili više političkih stranaka registriranih u Republici Hrvatskoj i podržani pravovaljano prikupljenim potpisima, najmanje 10.000 birača, ili koji su predloženi od birača na temelju pravovaljano prikupljenih najmanje 10.000 potpisa birača.Potpisi birača u postupku kandidiranja za izbor predsjednika Republike Hrvatske prikupljaju se na obrascu koji je propisalo Državno izborno povjerenstvo. Svaki birač može svojim potpisom podržati samo jednog kandidata za predsjednika Republike Hrvatske.

Državno izborno povjerenstvo donijelo je:

– Obvezatne upute broj P I o redoslijedu izbornih radnji i tijeku rokova

– Obvezatne upute broj P II o postupku kandidiranja

– Obvezatne upute broj P III o obrascima za postupak kandidiranja i za provedbu izbora 2

– Obvezatne upute broj P IV o zaštiti osobnih podataka

– Obvezatne upute broj P V o glasovanju birača na službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske, birača u mirovnim operacijama i misijama, birača članova posada pomorskih i riječnih brodova pod hrvatskom zastavom te na plutajućim objektima u unutrašnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske, birača lišenih slobode i birača smještenih u ustanovama socijalne skrbi

– Obvezatne upute broj P VI o načinu glasovanja birača s invaliditetom, nepismenih birača, slijepih birača te birača koji nisu u mogućnosti pristupiti na biračko mjesto

– Obvezatne upute broj P VII o pravima i dužnostima promatrača i

– Obvezatne upute broj P VIII o načinu uređenja biračkog mjesta.

 

Obrasci za postupak kandidiranja mogu se od 22. studenoga 2019. u 00:00 sati preuzeti s mrežne stranice Državnog izbornog povjerenstva www.izbori.hr.

Prijedlozi kandidata za predsjednika Republike Hrvatske (dalje: prijedlozi kandidata) moraju prispjeti Državnom izbornom povjerenstvu najkasnije u roku od 12 dana od dana stupanja na snagu Odluke o raspisivanju izbora, dakle najkasnije do 3. prosinca 2019. do 24:00 sata.

O točnom vremenu zaprimanja prijedloga kandidata Državno izborno povjerenstvo izvijestit će posebnim priopćenjem.

Državno izborno povjerenstvo će u roku od 48 sati od isteka roka za prispijeće prijedloga kandidata, dakle najkasnije do 5. prosinca 2019. do 24:00 sata, prihvatiti i objaviti listu kandidata za predsjednika Republike Hrvatske u svim dnevnim novinama u Republici Hrvatskoj, na Hrvatskoj radioteleviziji i na mrežnoj stranici Državnog izbornog povjerenstva te će ju dostaviti u sjedišta diplomatsko-konzularnih predstavništava Republike Hrvatske radi njezine javne objave.

Sve obavijesti vezane za provedbu izbora mogu se dobiti u Državnom izbornom povjerenstvu kontaktom na:

– adresu elektroničke pošte: dip@izbori.hr

– brojeve telefona: 01/4569-712 i 01/4569-713.

 

DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE

Skip to content