PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA I PONOVNU UPORABU INFORMACIJA

U nastavku donosimo propise, odluke i obrasce koji se odnose na pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija kojima raspolaže trgovačko društvo VIRA d.o.o. a koji se primjenjuju u postupku za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija.

Sukladno odluci direktora društva, službenikom za informiranje je imenovana Karolina Štifanić.

Upite i zahtjeve vezane uz pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija možete uputiti osobno, putem pošte (VIRA d.o.o., TRG SLOBODE 1, 52463 VIŠNJAN) ili putem elektroničke pošte (opcina-visnjan@visnjan.hr)

Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25_13, 85_15)

Odluka o imenovanju službenika za informiranje-VIRA d.o.o.

Zahtjev za pristup informacijama

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

Zahtjev za dopunu i ispravak informacije

 

Skip to content