POZIV

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17., 98/19., 144/20.) i članka 58. Statuta Općine Višnjan („Službeni glasnik Općine Višnjan“ broj 1/2021.), Općinski načelnik upućuje

 

POZIV

 na javno izlaganje uređenja prometa i pješačke zone u starogradskoj jezgri naselja Višnjan-Visignano, koje će se održati 30. lipnja 2022., u Palači Sincich s početkom u 20:00 sati.

S poštovanjem,

 

                                                                                                                                                                                                                 OPĆINSKI NAČELNIK

                                                                                                                                                                                                                 Angelo Mattich,v.r.

   

Skip to content