POZIV ZA JAVNU RASPRAVU O PRIJEDLOGU IZMJENA I DOPUNA PPU OPĆINE VIŠNJAN

 

 

Poziv za javnu raspravu o prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja

Općine Višnjan

 

Temeljem članka 96. i 98., Zakona o prostornom uređenju (NN 153/113), obavještavamo Vas da će se javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Višnjan održati u razdoblju od 25.travnja 2014. do 02. svibnja. 2014 godine.

Za vrijeme trajanja javne rasprave Prijedlog izmjena i dopuna PPUO Višnjan biti će izložen na oglasnoj ploči u sjedištu Općine Višnjan i mrežnim stranicama općine Višnjan.

Javno izlaganje radi obrazloženja rješenja iz Prijedloga izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Višnjan, održati će se za sve zainteresirane dana 28. travnja 2014. godine u 17 sati u općinskoj vijećnici Općine Višnjan, Palača Sincich, Trg Pino Budicin 1.

Obrazloženje Prijedloga izmjena i dopuna PPUO Višnjan dati će predstavnik izrađivača plana Urbis d.o.o. Pula.

Očitovanja, primjedbe i prijedlozi na Prijedlog Izmjena i dopuna PPUO Višnjan mogu se davati cijelo vrijeme tijekom trajanja javne rasprave, do zaključno 02. svibnja 2014. godine

Nadležna tijela i tijela JLS i osobe određene posebnim propisima koja su dala podatke, planske smjernice i dokumente za izradu prijedloga Izmjena i dopuna PPUO iz područja svog djelokruga, dostavljaju svoja pisana očitovanja, primjedbe i prijedloge do roka određenog u ovoj objavi na adresu: Općina Višnjan, Trg Slobode 1, 52 463 Višnjan. U protivnom, smatrati će se da nemaju primjedbe.

 

 

OPĆINSKI NAČELNIK

      Milan Dobrilović

 

Klasa: 350-02/14-03/02

Urbroj: 2167-03-01-14-02

Višnjan -Visignano, 16.04.2014. godine

 

Skip to content