Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave izvođenja radova na sanaciji divljih odlagališta otpada „Palovac“ i „Dubrava“

Poziv-za-dostavu-ponuda-u-postupku-jednostavne-nabave-izvodenja-radova-na-sanaciji-divljih-odlagalista-otpada-palovac-i-dubrava

Skip to content