POZIV VJEROVNICIMA

Temeljem članka 56. Statuta Općine Višnjan (“Službeni glasnik” Općine Višnjan broj 1/2013.) te odredbi osnivačkih akata pravnih subjekata u vlasništvu/suvlasništvu Općine Višnjan, Općinski načelnik objavljuje sljedeći:

P O Z I V    V J E R O V N I C I M A

I. Pozivaju se vjerovnici sljedećih pravnih subjekata:

1. OPĆINA VIŠNJAN,

2. Ustanova DJEČJI VRTIĆ VIŠNJAN,

3. Trgovačko društvo VIRA d.o.o.,

4. Trgovačko društvo MONTENES d.o.o.,

5. Trgovačko društvo USLUGA VIŠNJAN d.o.o.,

6. Turistička zajednica Općine Višnjan

 

da prijave svoja potraživanja prema istima odmah nakon objave ovoga poziva u svrhe usklađivanja potraživanja i dugovanja, sukladno uobičajenoj praksi.

 

II. Pisane prijave potraživanja s dokazima o postojanju potraživanja moguće je dostaviti putem pošte na adresu: OPĆINA VIŠNJAN, TRG SLOBODE 1, 52463 VIŠNJAN ili putem e-pošte na adresu: financije@visnjan.hr sa napomenom “PRIJAVA POTRAŽIVANJA”.

 

OPĆINSKI NAČELNIK

Angelo Mattich, v.r.

Skip to content