Poziv na radionicu za izradu strateškog razvojnog programa (PUR) Općine Višnjan za razdoblje od 2015. – 2020. godine

Poštovani,

Ovim putem pozivamo Vas na radionicu koja se organizira u postupku izrade Strateškog razvojnog programa (PUR) Općine Višnjan za razdoblje od 2015. do 2020. godine.
Strateški razvojni program Općine Višnjan izrađuje se sa ciljem planskog razvoja Općine i kandidiranja projekata na strukturne fondove EU.

Radionica će se održati u srijedu, 26. kolovoza 2015. sa početkom u 19:00 sati u Općinskoj vijećnici Općine Višnjan, na adresi Trg P. Budicina 1, Palača Sincich.

Mole se svi zainteresirani da se obavezno odazovu ovom pozivu i da prisustvuju radionici kako bi se njihovi prijedlozi i projekti uvrstili u Strateški razvojni program Općine Višnjan i kao takvi mogli kandidirati za sredstva strukturnih fondova EU.

Na radionici će se obrađivati sljedeće teme:

  1. sadržaj i metodologija,
  2. analiza stanja,
  3. vizija razvoja,
  4. strateški ciljevi i prioriteti.

Strateški razvojni program (PUR) Općine Višnjan za razdoblje od 2015. do 2020. godine

Usvajanjem Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske 2009. godine i Strategije regionalnog razvoja Republike Hrvatske 2011.-2013. (svibanj 2010.) pokrenut je sustavan proces strateškog planiranja razvoja na razini županija u Republici Hrvatskoj. Istovremeno, modernizacijom sustava proračunskog planiranja sukladno Zakonu o proračunu (NN 87/08 i 136/12) uvedeno je obvezatno strateško planiranje u proces pripreme proračuna na svim razinama vlasti u Hrvatskoj. Ti procesi su u potpunosti usklađeni sa zahtjevima i potrebama Republike Hrvatske kao punopravnog člana u Europske unije.

Strateški razvojni program – PUR ili Strategija razvoja temeljni je strateški dokument koji definira optimalne razvojne pravce lokalnog područja uzimajući u obzir obilježja, prednosti i ograničenja promatranog područja i njegovog okruženja.

Na lokalnoj razini kvalitetna strategija razvoja usklađena sa nadređenom strategijom i novom razvojnom strategijom Europske unije (Agenda 2020) osnovni je dokument na temelju kojeg se odlučuje o dodjeli bespovratnih sredstava i kao takav doprinosi mogućem uključivanju lokalnih projekata u programe financiranja na nacionalnoj i EU razini. Taj strateški dokument omogućava planiranje, provedbu, kontrolu i evaluaciju gospodarskog razvitka potencijalnim investitorima jer pruža uvid u razvojnu strategiju zajednice u koju se želi ulagati.
Važnost Lokalne razvojne strategije JLS-a

Lokalna razvojna strategija važna je iz nekoliko aspekata, najvažniji je donošenje planskog razvoja JLS za razdoblje od 5 – 7 godina. Drugi razlog je mogućnost prijave projekata na fondove Europske Unije, budući da je dosad u nekoliko natječaja pretpristupnih fondova traženo kako za JLS a tako i za privatne i pravne subjekte da njihov JLS ima strategiju razvoja grada/općine.

PUR daje odgovore na pitanja u kojem smjeru razvoj treba ići i na koji ga način ostvariti. Kroz PUR se analizira postojeća situacija te se donose ciljevi, prioriteti i mjere budućeg održivog razvoja.

Za izradu Strateškog razvojnog programa (PUR) Općine Višnjan za razdoblje 2015. do 2020. godine sklopljen je Ugovor sa Adria bonus d.o.o. Poreč.

Lokalna razvojna strategija izrađuje se prema Europskoj metodologiji u 4 koraka:

–        prvi korak – pregled i prikaz statističkih podataka o JLS;

–        drugi korak – održavanje radionica sa ciljanim skupinama (poduzetnici, poljoprivrednici, javni sektor)

–        treći korak – obrada prethodno navedenih podataka i donošenje konkretnih prijedloga razvoja JLS-a te izrada baze projekata za kandidiranje prema EU fondovima

–        četvrti korak – pregled i prijedlog financiranja projekata JLS-a iz baze projekata za naredno razdoblje.

Unutar ove teme ciljne skupine daju svoje mišljenje što nedostaje JLS da bi se kvalitetnije razvijao njihov sektor, te poboljšala kvaliteta života. Ciljne skupine daju prijedloge razvoja svojih obrta/tvrtki/opg-a/javnih institucija kao i konkretne smjernice kako se planiraju razvijati, a navedeno će se tada moći kandidirati prema fondovima EU-a ukoliko JLS odluči uvrstiti njihove prijedloge u lokalnu razvojnu strategiju.

 

S poštovanjem,

 

                                                                                           OPĆINSKI NAČELNIK

         Milan Dobrilović

Skip to content