POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

 
Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08 i 61/11) povjerenstvo za provedbu natječaja za imenovanje pročelnika/ice Jedinstvenog samoupravnog odjela i voditelja financija dana 08. rujna 2014. godine utvrđuje

POZIV
NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI
(PISANO TESTIRANJE)

I. Povjerenstvo je utvrdilo da pisanom testiranju za imenovanje pročelnika/ice Jedinstvenog upravnog odjela mogu pristupiti sljedeći kandidati:

1. Snježana Srhoj
2. Lea Ibrišagić
3. Elio Štifanić
4. Dorjana Šorgo-Musulin
5. Ailin Brgudac
6. Robert Bočkor

II. Povjerenstvo je utvrdilo da pisanom testiranju za imenovanje voditelja financija mogu pristupiti sljedeći kandidati:

1. Lea Ibrišagić
2. Gordana Ruso
3. Dorjana Šorgo-Musulin
4. Vanja Rujer

 
III. Pisano testiranje održati će se dana 15. rujna 2014. godine u 16.00 sati u Palači Sincich na adresi Trg Pina Budicina 1 u Višnjanu.
Na testiranje je potrebno ponijeti osobnu iskaznicu ili putovnicu, kao i kemijsku olovku.
Ne postoji mogućnost naknadnoga pisanog testiranja, bez obzira na razloge koje pojedinog kandidata možebitno priječe da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.
Smatra se da je kandidat, koji se navedenog dana ne odazove do 16.00 sati, bez obzira na razloge, povukao prijavu na natječaj. Smatrat će se da je prijavu povukao i kandidat koji na pisanom testiranju remeti mir i/ili pravila ponašanja na testiranju s kojima će biti upoznat, kao i kandidat koji ne predoči osobnu iskaznicu ili putovnicu.

IV. Kandidati koji ostvare najmanje 50% bodova na pisanom testiranju usmenim putem će biti obaviješteni o terminu njihova intervjua.

IV. Ovaj poziv objavljuje se na web-stranici i na oglasnoj ploči.

Klasa: 112-01/14-01/2
Ur.broj: 2167-03-01-14-06
Višnjan, 08.09.2014.

Povjerenstvo za provedbu
natječaja

 

Skip to content