POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI- VODITELJ FINANCIJA

Temeljem  članaka 20.  i  22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08 i 61/11), Povjerenstvo za provedbu natječaja za imenovanje voditelja/voditeljice financija imenovano Odlukom od dana 15. travnja 2015. godine, Klasa: 110-01/15-01/1, Urbroj: 2167-03-01-15-12,  dana 16. travnja 2015. godine upućuje

POZIV
NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI
(TESTIRANJE)

I. Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja  je utvrdilo da pisanom testiranju za imenovanje voditelja/voditeljice  financija mogu pristupiti sljedeći kandidati:

1. Kristina Pokos
2. Slavica Valenta
3. Sonja Ogresta
4. Lori Uljanić

II. Pisano testiranje održati će se dana 21.travnja 2015. godine s početkom u 14:00 sati u Palači Sincich na adresi Trg Pina Budicina 1, Višnjan.

Na testiranje je potrebno ponijeti osobnu iskaznicu ili putovnicu, kao i kemijsku olovku.
Ne postoji mogućnost naknadnoga pisanog testiranja, bez obzira na razloge koje pojedinog kandidata priječe da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.
Smatra se da je kandidat koji se navedenog dana ne odazove do 14.00 sati, bez obzira na razloge, povukao prijavu na natječaj. Smatrat će se da je prijavu povukao i kandidat koji na pisanom testiranju remeti mir i/ili pravila ponašanja na testiranju s kojima će biti upoznat, kao i kandidat koji ne predoči osobnu iskaznicu ili putovnicu.

III. Kandidati koji ostvare najmanje 50% bodova na pisanom testiranju ostvaruju pravo pristupa usmenom testiranju koje će se održati istoga dana, 21. travnja 2015. godine s početkom u 16:00 sati u Palači Sincich na adresi Trg Pina Budicina 1, Višnjan.

IV. Ovaj poziv objavljuje se na mrežnim stranicama  i na oglasnoj ploči Općine Višnjan.

Klasa: 110-01/15-01/1
Ur.broj: 2167-03-01-15-15
Višnjan, 16. travnja 2015. godine

 

                                                                                  Povjerenstvo za provedbu natječaja

 

Skip to content