Poziv na iskazivanje interesa za sufinanciranje troškova prijevoza redovnih učenika

Obavještavamo sve redovne učenike srednjih škola s prebivalištem na području Općine Višnjan da je Općinski načelnik Općine Višnjan donio 6. rujna 2022. Odluku o sufinanciranju troškova prijevoza redovnih učenika srednjih škola s područja Općine Višnjan KLASA: 024-01/22-01/41, URBROJ:2163-38-2-22-1.
Pravo na sufinanciranje troškova prijevoza ostvaruju svi redovni učenici srednjih škola na području Republike Hrvatske koji imaju prebivalište na području Općine Višnjan.
Pozivaju se roditelji ili skrbnici redovnih učenika srednjih škola na području Republike Hrvatske koji imaju prebivalište na području Općine Višnjan da podnesu zahtjev za sufinanciranjem troškova prijevoza.
Rok za podnošenje zahtjeva je do petka 16. rujna 2022., poštom ili neposrednom predajom najkasnije do 15:00 sati na adresu: Općina Višnjan, Trg slobode 1, 52463 Višnjan-Visignano.
Obrazac Zahtjeva za sufinanciranje troškova prijevoza (za roditelja/skrbnika i učenika) dostupni su u tajništvu Općine Višnjan ili na web stranici www.visnjan.hr).

PROČELNICA PO OVLAŠTENJU
Silvana Tome,mag.admin.publi.

obrazac-zahtjeva

Skip to content