Poziv na 9. sjednicu Općinskog vijeća Općine Višnjan

Na temelju članka 62. i članka 63. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Višnjan (Službeni glasnik Općine Višnjan br. 1/2013.)  s a z i v a m

 

9. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE VIŠNJAN

za 20. ožujka 2018. godine (utorak) u 18,00 sati

u Palači Sincich, Trg P. Budicin 1 

 

DNEVNI RED:

 1. Odluka o izboru člana Mandatno verifikacijske komisije
 2. Izvješće Mandatno verifikacijske komisije
 3. Polaganje prisege vijećnika koji počinju obnašati vijećničku dužnost
 4. Donošenje Odluke o uvjetima priključenja građevina na sustav opskrbe pitkom vodom
 5. Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog otpada i biorazgradivog otpada na području Općine Višnjan
 6. Odluka o pokretanju ciljanih izmjena i dopunama  Prostornog plana uređenja Općine Višnjan
 7. Odluka o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Višnjan
 8. Odluka o kupnji nekretnina
 9. Odluka o usvajanju Godišnjeg financijskog izvještaja Općine Višnjan za 2017. godinu
 10. Informacija o financijskom izvješću Turističke zajednice Općine Višnjan za razdoblje 01.01.2017.-31.12.2017. godine
 11. Informacija o stanju u Turističkoj zajednici Općine Višnjan
 12. Usvajanje zapisnika sa 8. Sjednice Općinskog vijeća Općine Višnjan
 13. Vijećnička pitanja

 

Vijećnike pozivam da se sjednici odazovu u zakazano vrijeme te da eventualni izostanak opravdaju putem elektronske pošte na sljedeću adresu: opcina-visnjan@visnjan.hr

 

 

                                                                                   PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

                                                                                                      Petar Radovan

Skip to content