POZIV NA 17.SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE VIŠNJAN

KLASA:023-05/19/01-01

URBROJ: 2167-03-01/19-01

Višnjan -Visignano, 14. ožujka 2019. godine

Na temelju članka 62. i članka 63. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Višnjan,                     s a z i v a m

17. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE VIŠNJAN

za 21. ožujka 2019. godine (četvrtak) u 19,00 sati

u Palači Sincich, Trg P. Budicin 1

 

DNEVNI RED:

  1. Odluka o usvajanju Strategije razvoja turizma u Općini Višnjan za razdoblje od 2019. do 2025. godine
  2. Odluka o prodaji nekretnina/okućnica u vlasništvu Općine Višnjan
  3. Odluka o izmjeni i dopuni  Odluke o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Višnjan (“Službeni glasnik Općine Višnjan “ br. 2/18)
  4. Odluka o cijepanju i isključenju dijela nekretnine iz javnog dobra-lokalne ceste oznake k.č.br. 2720 k.o. Višnjan
  5. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za raspolaganje poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske
  6. Odluka o usvajanju Godišnjeg financijskog izvještaja Općine Višnjan za 2018. godinu
  7. Zaključak o usvajanju Izvješća o stanju sustava civilne zaštite na području Općine Višnjan za 2018. godinu
  8. Zaključak o donošenju Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Višnjan za 2019. godinu
  9. Zaključak o usvajanju Zapisnika sa 16.  sjednice Općinskog vijeća Općine Višnjan
  10. Vijećnička pitanja

Vijećnike pozivam da se sjednici odazovu u zakazano vrijeme te da eventualni izostanak opravdaju putem elektronske pošte na sljedeću adresu: opcina-visnjan@visnjan.hr

 

 

                                                                                   PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

                                                                                                    Nenad Čendak, v.r.

Skip to content