Poziv i dnevni red konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća Općine Višnjan

REPUBLIKA HRVATSKA

URED DRŽAVNE UPRAVE U ISTARSKOJ ŽUPANIJI

PREDSTOJNIK

KLASA: 013-05/17-01/39

URBROJ: 2163-01-17-01

Pula-Pola, 5. lipnja 2017.

VIJEĆNICIMA OPĆINSKOG VIJEĆA

OPĆINE VIŠNJAN-VISIGNANO

Na temelju članka 87. stavak 1. Zakona o lokalnim izborima (“Narodne novine” br. 144/12 i 121/16) i Odluke Ministarstva uprave KLASA: 023-01/17-01/217, URBROJ: 515-02-02-01/1-17-19 od 25. svibnja 2017. godine sazivam

prvu, konstituirajuću sjednicu Općinskog vijeća Općine Višnjan-Visignano

za ponedjeljak 19. lipnja 2017. godine u 18,00 sati

u Općinskoj vijećnici, u Palači Sincich, Trg Pino Budicin

sa sljedećim

DNEVNIM REDOM

1. Utvrđivanje kvoruma

2. Izbor Mandatne komisije

3. Izvješće Mandatne komisije, verifikacija mandata članova Općinskog vijeća te utvrđivanje člana Općinskog vijeća koji će predsjedavati sjednicom

4. Svečana prisega članova Općinskog vijeća

5. Izbor Komisije za izbor i imenovanja

6. Izbor predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća

7. Svečana prisega Općinskog načelnika i zamjenika Općinskog načelnika

Pozivam vijećnike koji su u Općinsko vijeće Općine Višnjan-Visignano izabrani na lokalnim izborima od 21. svibnja 2017. godine, sukladno objavi Općinskog izbornog povjerenstva Općine Višnjan-Visignano o utvrđivanju Konačnih rezultata izbora za članove Općinskog vijeća, da se odazovu pozivu na konstituirajuću sjednicu.

U slučaju spriječenosti dolaska, molimo vijećnike da o tome izvijeste na telefonski broj centrale Općine Višnjan 449-208 ili na broj 091/449-0003.

PREDSTOJNIK

Draženko Janjušević v.r

Skip to content