Posjet Premijera Vlade Republike Hrvatske Višnjanu 16.04.2021. godine

Premijer Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković posjetio je 16.04.2021. godine  Uređaja za pročišćavanje sanitarnih otpadnih voda u Poslovnoj zoni Višnjan-Milanezi

Posjet predsjednika Vlade Poslovnoj zoni Milanezi 16-04-2021 – YouTube

U Višnjanu je nakon dvije godine dovršen uređaj za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) koji u svom sastavu ima kompostanu te je problem mulja time u potpunosti riješen.
Iz kompostane izlazi materijal za dohranu zelenih površina, a voda s uređaja se koristi ponovno za zalijevanje nasada maslina, zelenih površina, nogometnog igrališta.
Tim povodom Višnjan je posjetio predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković, ministar gospodarstva i održivog razvoja Tomislav Ćorić, a domaćin je bio zamjenik generalnog direktora Hrvatskih voda Valentin Dujmović.
Vrijednost radova izgradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda je 12.8 milijuna kn bez PDV-a. Kapacitet uređaja je 1700 ES, s III. stupnjem pročišćavanja, MBR tehnologijom.
Projekt se sastoji od uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, predtretmana i postrojenja za obradu mulja (kompostane). Ovaj jedinstveni uređaj, na istoj lokaciji, rješava cjelovitu obradu otpadne vode, bez potrebe transporta, sušenja i spaljivanja, a kao nusprodukt dobivat će se kompost pogodan za daljnju uporabu.
Projekt je sufinanciran sredstvima Hrvatskih voda i isporučitelja vodnih usluga u omjeru 80 : 20 % te od ukupnih 12.794.000,00 kuna bez PDV-a, sredstva Hrvatskih voda su 10.235.200,00 kuna, a sredstva investitora Usluga Višnjan d.o.o. Višnjan 2.558.800,00 kn bez PDV-a. Uređaj je u travnju 2021. godine krenuo u probni rad koji će trajati 18 mjeseci, nakon čega će se obaviti tehnički pregled i ishoditi uporabna dozvola. Realizacijom projekta doprinijet će se zaštiti okoliša, mora i podzemnih voda na području Višnjana i ovog dijela Istre.
Skip to content