PONOVNA JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE VIŠNJAN

Izrada izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Višnjan je pokrenuta temeljem Odluke Općinskog vijeća Općine Višnjan o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Višnjan („Službeni glasnik Općine Višnjan“, br. 01/18, 02/18, 5/19,5/19- pročišćeni tekst).

Odluka-o-izradi-izmjena-i-dopuna-prostornog-plana-uredenja-opcine-visnjan-sg-1-2018

Odluka-o-izmjeni-i-dopuni-odluke-o-izradi-izmjena-i-dopuna-prostornog-plana-sg-2-2018

Odluka-o-izmjeni-i-dopuni-odluke-o-izradi-izmjena-i-dopuna-prostornog-plana-uredenja-opcine-visnjan-sg-5-2019

Odluka-o-izmjeni-i-dopuni-odluke-o-izradi-izmjena-i-dopuna-prostornog-plana-uredenja-opcine-visnjan-procisceni-tekst-sg-5-2019

Slijedom navedenog u nastavku donosimo prijedlog Prostornog plana za ponovnu javnu raspravu:

4-a-1-gradevinska-podrucja_htrs-1-1

4-a-1-gradevinska-podrucja_htrs-1-2

1-koristenje-i-namjena-povrsina_htrs-model

2-a-promet_htrs-model

3-a-uvjeti-koristenja_htrs-model

3-b-prirodna-bastina_htrs-model

Obrazlozenje-pjr

Odredbe-za-provodenje-pjr

Sazetak-pjr

 

Ova ponovna javna rasprava o prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Višnjan započinje 25. lipnja 2020. godine i traje zaključno sa 06. srpnja 2020. godine.

Javni uvid u prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Višnjan se u vrijeme trajanja ponovne javne rasprave može izvršiti, osim ovim putem, i u prostorijama Jedinstvenog Upravnog odjela Općine Višnjan na adresi 52463 Višnjan, Trg slobode 1, svakim radnim danom od 09,00 do 14,00 sati.

Javno izlaganje za sve zainteresirane o prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Višnjan održat će se dana 29. lipnja 2020. godine s početkom u 19,00 sati u prostorijama Palače Sincich, Trg Pino Budicin 1.

 

Skip to content