Poziv na poštivanje odredbi Odluke o privremenoj zabrani izvođenja radova

Podsjećaju se svi zainteresirani da je Općinsko vijeće Općine Višnjan na sjednci 20. srpnja 2017. godine donijelo Odluku o privremenoj zabrani izvođenja radova u razdoblju od 1. srpnja do 31. kolovoza koju donosimo u nastavku:

Odluka-o-privremenoj-zabrani-izvođenja-radova-visnjan

Osobito srećemo pažnju na članka 2. i 3. predmetne odluke.

II.    VRSTE GRAĐEVINSKIH RADOVA ČIJE SE GRAĐENJE PRIVREMENO ZABRANJUJE

Članak 2.

Privremeno se zabranjuje izvođenje radova: uklanjanje dijela ili cijele građevine, zemljani radovi iskopa uporabom pneumatskih čekića i/ili kompresora te prijevoz iskopanog materijala na neasfaltiranoj prometnici ispred legalno prijavljenih i kategoriziranih turističkih objekata.

Radovi i prijevoz iz stavka 1. ovog članka ne mogu se izvoditi na udaljenosti manjoj od 250 m od legalno prijavljenih i kategoriziranih turističkih objekata u vremenu od 0, 00 do 24,00 sata.

Privremeno se zabranjuje izvođenje svih građevinsko-obrtničkih radova na udaljenosti manjoj od 50 m od legalno prijavljenih i kategoriziranih turističkih objekata u vremenu od 0,00 do 9,00 sati i od 16,00 do 24,00 sata.

 

III. VRIJEME, RAZDOBLJA I PODRUČJA PRIVREMENE ZABRANE

Članak 3.

Privremena zabrana iz članka 2. primjenjuje se u svim naseljima na području Općine Višnjan u razdoblju od 01. srpnja do 31. kolovoza tekuće godine.

Skip to content