Podjela spremnika za odvojeno sakupljanje otpada na području Općine Višnjan

U ponedjeljak, 18.10.2021. godine započinje podjela individualnih spremnika za odvojeno sakupljanje papira i kartona, te plastične i staklene ambalaže na području Općine Višnjan. Dodjela spremnika vršit će na organiziranim punktovima. Spremnici se mogu preuzeti u vremenu od 9.00 do 16.00 sati.

Preuzimanje spremnika za pojedina naselja vrši se prema sljedećem planu:

VRIJEME PODJELE            MJESTO PODJELE             NASELJA KOJA PREUZIMAJU SPREMNIKE

18.-23.10.                                VIŠNJAN  sajmište – Višnjan, Kolumbera, Farini, Milanezi,Strpačići, Babudri, Kočići, Benčani, Butori, Deklevi, Srebrnići, Radoši kod Višnjana

18.10.                                       CVITANI kod stare škole  –  Gambetići, Sinožići, Tripari, Sveti Ivan, Majkusi, Gornji Bratovići, Fabci, Cvitani, Radovani, Vrhjani

19.10.                                       RAPAVEL kod stare škole – Rapavel, Smolici, Anžići, Mališi, Ribarići, Zoričići, Žužići, Bucalovići, Legovići, Kurjavići, Praščari

20.10.                                      MARKOVAC kod crkvice – Bokići, Markovac, Korlevići, Broskvari, Baškoti

21.10.                                      VRANIĆI KOD VIŠNJANA kontejner kod bočališta – Cerion, Diklići, Prhati, Vranići Kod Višnjana, Vejaki, Barići, Tićan, Štuti

22.10.                                      BAČVA kod groblja – Barat, Bačva, Rafaeli, Kelci, Žikovići, Prkovići, Pršurići, Ženodraga, Košutići, Maretići, Bujarići

 

Mole se svi korisnici sa područja općine Višnjan da dođu na dogovorenu lokaciju u naznačeno vrijeme i preuzmu svoje spremnike.

 

Za sve korisnike osiguran je po jedan plavi spremnik za papir i kartonsku ambalažu,  jedan žuti spremnik za plastičnu ambalažu i jedan zeleni spremnik za staklenu ambalažu,  a prilikom preuzimanja potrebno je potpisati zapisnik o preuzimanju spremnika.

Budući će se nakon podjele individualnih spremnika za odvojeno sakupljanje otpada, postojeći zeleni otoci postavljeni na javnim površinama ukloniti, izuzetno je bitno da svi korisnici preuzmu svoje spremnike.

Ukoliko netko nije u mogućnosti preuzeti svoje spremnike u periodu od 18. – 23. listopada, spremnike može preuzeti u reciklažnom dvorištu Košambra na adresi Garbina 10, Poreč, od ponedjeljka do petka od 07.00 do 16.00h.

Posebno ističemo, korisnici koji koriste zajedničke spremnike za miješani komunalni otpad NE TREBAJU doći na preuzimanje spremnika na navedenim lokacijama već će istima spremnici biti dostavljeni od strane djelatnika Usluge Poreč d.o.o. i to odmah u slijedećim danima po završetku podjele na organiziranim lokacijama.

Prilikom preuzimanja spremnika korisnicima će se dodijeliti i plan odvoza za selektivni otpad.

Dodjela spremnika vršit će se uz poštivanje svih epidemioloških mjera te ovim putem molimo sve korisnike na pridržavanje istih.

 

Usluga Poreč d.o.o.

Skip to content