OPĆINA VIŠNJAN- ODLUKA O PONIŠTENJU NATJEČAJA REFERENT-KOMUNALNI I PROMETNI REDAR- OBJAVLJEN 19.06.2020.

Temeljem odredbi članka 24. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 61/11, 04/18, 112/19) i odredbi javnog natječaja za prijam u službu na radno mjesto referent- komunalni i prometni redar (1 izvršitelj/izvršiteljica), na određeno vrijeme od šest mjeseci, uz probni rad od dva mjeseca, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Višnjan dana 03.08.2020. godine donosi sljedeću

 

ODLUKU

o poništenju natječaja 

I.

Poništava se oglas za prijam u službu na radno mjesto referent- komunalni i prometni redar (1 izvršitelj/izvršiteljica), na određeno vrijeme od šest mjeseci, uz probni rad od dva mjeseca objavljen dana 19.06. 2020. godine.

 

II.

Protiv ove Odluke nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.

 

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a dostavit će se kandidatima koji su podnijeli prijavu na natječaj i objaviti na mrežnim stranicama Općine Višnjan.

 

KLASA: 110-01/20-01-4

URBROJ: 2167-03-01/20-03

U Višnjanu- Visignano, 03.08.2020. godine

 

 

 

OPĆINA VIŠNJAN

 

Skip to content