OPĆINA VIŠNJAN – Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja

Na temelju članka 35. stavka 2. i 391. članak 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (N.N. broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), Odluke o prodaji okućnica (Službeni glasnik Općine Višnjan broj 5/2012), Odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu/suvlasništvu Općine Višnjan (Službeni glasnik Općine Višnjan broj 4/2018), Odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu/suvlasništvu Općine Višnjan (Službeni glasnik Općine Višnjan broj 3/2019), Odluke o prodaji nekretnina i zamjeni nekretnina i okućnica u vlasništvu/suvlasništvu Općine Višnjan (Službeni glasnik Općine Višnjan broj 2/2020), i članka 56. Statuta Općine Višnjan (Službeni glasnik Općine Višnjan broj 1/2013, 3/2017), i Zapisnika o otvaranju i ocjeni najpovoljnije ponude KLASA: 943-01/20-01/11, URBROJ: 2167-03-01/20-14 od 11. prosinca 2020. godine, Općinski načelnik Općine Višnjan donosi sljedeću

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja

Skip to content