OPĆINA VIŠNJAN- NATJEČAJ ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA U VLASNIŠTVU OPĆINE VIŠNJAN

Temeljem čl. 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (NN 125/11, 64/15, 112/18), Odluke o poslovnom prostoru (SG Grada Poreča 13/2001, 03/2002), te članka 56. Statuta Općine Višnjan (Službeni glasnik Općine Višnjan broj 1/2013, 3/20179, Općinski načelnik, dana 21. kolovoza 2020. godine, raspisuje  natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Višnjan izgrađenog na nekretnini oznake k.č.br. 1542/27 K.O. Višnjan.

Prijave se zaprimaju zaključno do 31.8. 2020. godine a tekst natječaja i ostalu dokumentaciju donosimo u prilogu:

Natjecaj-za-zakup-poslovnog-prostora-u-vlasnistvu-opcine-visnjan-v-nazora

Ponuda-za-zakup-obrazac

Izjava-o-prihvacanju-uvjeta-iz-natjecaja-i-o-dostavu-sredstva-osiguranja

Izjava-o-dostavi-zaduznice-obrazac

Privola-opcina-visnjan

Skip to content