OPĆINA VIŠNJAN – JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU I ZAMJENU NEKRETNINA

Na temelju članka 35. stavka 2. i 391. članak 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (N.N. broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), Odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu/suvlasništvu Općine Višnjan (Službeni glasnik Općine Višnjan broj 4/2018), Odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu/suvlasništvu Općine Višnjan (Službeni glasnik Općine Višnjan broj 3/2019), Odluke o prodaji nekretnina i zamjeni nekretnina u vlasništvu/suvlasništvu Općine Višnjan (Službeni glasnik Općine Višnjan broj 3/2020), i članka 56. Statuta Općine Višnjan (Službeni glasnik Općine Višnjan broj 1/2013, 3/2017), Općinski načelnik Općine Višnjan,  raspisuje Javni natječaj za prodaju i zamjenu nekretnina u vlasništvu/suvlasništvu Općine VIšnjan.

Javni natječaj za prodaju i zamjenu nekretnina u vlasništvu/suvlasništvu Općine Višnjan

Tablica 1., redni broj 1.

Tablica 1., redni broj 2.

Tablica 1., redni broj 3.

Tablica 1., redni broj 4.

Tablica 1., redni brojevi 5. i 6.

Tablica 1., redni broj 7.

Tablica 1., redni broj 8.

Tablica 2.,redni broj 1.

Ponuda za kupnju – Obrazac 1

Ponuda za zamjenu – Obrazac ZN

Izjava o prihvaćanju uvjeta iz natječaja – Obrazac 2

Privola

Skip to content