OPĆINA VIŠNJAN I VIRA d.o.o.- Natječaj

Na temelju članka 35. stavka 2. i 391. članak 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (N.N. broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), odredbi Odluke Općinskog vijeća Općine o raspolaganju zemljištem u zoni obuhvata Poslovne zone Višnjan Milanezi – pročišćeni tekst (Službeni glasnik Općine Višnjan broj 3/2010), Odluke o izmjeni i dopuni Odluke Općinskog vijeća Općine o raspolaganju zemljištem u zoni obuhvata Poslovne zone Višnjan Milanezi -(Službeni glasnik Općine Višnjan broj 4/2017), Odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Višnjan (Službeni glasnik Općine Višnjan broj 1/2020), Odluke o poticajnim mjerama za ulaganje u Poslovnu zonu Višnjan Milanezi  (Službeni glasnik Općine Višnjan broj 1/2020), članka 56. Statuta Općine Višnjan (Službeni glasnik Općine Višnjan broj 1/2013, 3/2017) i odredbi Izjave o osnivanju trgovačkog društva VIRA d.o.o. Općinski načelnik Općine Višnjan i direktorica trgovačkog društva VIRA d.o.o., dana 21. kolovoza 2020. godine, raspisuju javni natječaj za prodaju nekretnina u Poslovnoj zoni Višnjan Mianezi.

Rok za podnošenje ponuda je 31. kolovoz 2020. godine, a potpuni tekst natječaja i ostalu dokumentaciju donosimo u nastavku:

I. izmjena-i-dopuna-teksta-javnog-natjecaja

Natjecaj-za-prodaju-nekretnina-u-poslovnoj-zoni-visnjan-milanezi

Tablica-i

Tablica-ii

Ponuda-obrazac-1

Gospodarski-program-obrazac-2

Privola-opcina-visnjan

Graficki-prilog

Skip to content