OGLAS ZA PRIJEM U SLUŽBU

Pročelnica po ovlaštenju Jedinstvenog upravnog odjela Općine Višnjan, na temelju članka 19., 28. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19.- u nastavku teksta ZSN) raspisuje

OGLAS
za prijam u službu na neodređeno vrijeme

u Općinu Višnjan, Jedinstveni upravni odjel, na radno mjesto: referent komunalni i prometni redar (1 izvršitelj – m/ž), na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od 90 dana.

Komunalni-prometni redar- 2023

Skip to content