OGLAS RODITELJIMA/SKRBNICIMA DJECE RANE I PREDŠKOLSKE DOBI ZA UPIS DJECE U DJEČJI VRTIĆ VIŠNJAN U PEDAGOŠKU GODINU 2022./2023.

Temeljem članka 35. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13 i 98/18), članka 43. Zakona o općem upravnom postupku (NN 47/09), članka 35. Statuta Dječjeg vrtića Višnjan te članku 4. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Višnjan, odlukom Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Višnjan sa XXX sjednice održane 09.05.2022. objavljuje se 

OGLAS RODITELJIMA/SKRBNICIMA DJECE RANE I PREDŠKOLSKE DOBI ZA UPIS DJECE U DJEČJI VRTIĆ VIŠNJAN U PEDAGOŠKU GODINU 2022./2023.

za djecu vrtićkog uzrasta koja do 31.08.2022. godine navršavaju 3 godine, te 

za djecu jasličkog uzrasta koja do 31.08.2022. navršavaju godinu dana života

dokumentaciju dostaviti u roku od 30 dana od dana objave oglasa (zaključno do 10.06.2022. do 12:00 sati).

Predsjednik Upravnog vijeća:

Peter Poletti

Oglas

pravilnik-o-upisu-djece

zahtjev-za-upis-22_23

 

 

Skip to content