Održavanje javne rasprave o prijedlogu IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE VIŠNJAN

OPĆINA VIŠNJAN
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
temeljem odredbe članka 94. i 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i Odluke načelnika Općine Višnjan

OBJAVLJUJE
održavanje javne rasprave o prijedlogu
IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE VIŠNJAN

Javni uvid u prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Višnjan, započinje dana 12. siječnja i traje do 27. siječnja 2021. godine.

Javni uvid u prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Višnjan može se u navedenom terminu izvršiti u prostorijama Jedinstvenog upravnog odjela Općine Višnjan, radnim danom od 9,00 – 14,00 sati (Trg slobode 1, Višnjan).
Javno izlaganje radi obrazloženja planskih rješenja održati će se 21. siječnja 2021. god. (četvrtak) u prostorijama palače Sincich, Trg Pino Budicin, Višnjan s početkom u 12,00 sati.

Način sudjelovanja sudionika u javnoj raspravi:
1. Svi zainteresirani mogu sudjelovati u javnoj raspravi na sljedeće načine:
– imaju pravo pristupa na javni uvid u prijedloge izmjena i dopuna predmetnog prostornog plana, tijekom trajanja javnog uvida,
– mogu postavljati pitanja za vrijeme javnog izlaganja o predloženim planskim rješenjima,
– mogu dati prijedloge i primjedbe u zapisnik o javnom izlaganju,
– mogu nositelju postupka uputiti pisana mišljenja, prijedloge i primjedbe najkasnije do 27. siječnja 2021. god. na adresu: Općina Višnjan, Jedinstveni upravni odjel, Trg slobode 1, 52463 Višnjan, s naznakom “prilog javnoj raspravi”.
Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani ne moraju se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.
2. Javnopravna tijela koja su dala, odnosno trebala dati zahtjeve za izradu izmjena i dopuna predmetnih prostornih planova, u javnoj raspravi sudjeluju davanjem mišljenja o prihvaćanju tih zahtjeva, odnosno mišljenja o primjeni posebnog propisa i/ili dokumenata koji su od utjecaja na prostorni plan. Krajnji rok za dostavu mišljenja javnopravnih tijela je 27. siječnja 2021. god.

Pozivaju se zainteresirani da na naprijed navedene načine sudjeluju u javnoj raspravi o prijedlozima izmjena i dopuna predmetnih prostornih planova.
Javno izlaganje održati će se sukladno važećoj Odluci stožera civilne zaštite o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i preporuke radi sprječavanja prijenosa bolesti COVID-19 putem okupljanja. Svi sudionici na javnom izlaganju dužni su se pridržavati propisanih epidemioloških mjera.
Klasa: 023-08/18-01/18
Ur.broj: 2167-03-01-20-13
Višnjan-Visignano, 20. studeni 2020. godine

OPĆINA VIŠNJAN
Jedinstveni upravni odjel

Zamjenica pročelnice
Ružica Mitrović Maurović, dipl.iur.

Skip to content