ODLUKU O PRIVREMENOM PREKIDU PRUŽANJA USLUGA DJEČJEG VRTIĆA VIŠNJAN

Jože Šurana 2/a, 52463 Višnjan – Visignano

Tel: 052/449 472; 091/449 0005

OIB: 32498325979

KLASA: 601-02/20-07/16

URBROJ: 2167/03-54-31-20-01

 

Višnjan – Visignano, 14. prosinca 2020. godine

 

Na temelju ovlaštenja iz članka 46. Statuta Dječjeg vrtića Višnjan, Uputa za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 vezanih za rad predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola u školskoj godini 2020./2021. (HZJZ, 24.08.2020.)  i Suglasnosti Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Višnjan, ravnateljica Dječjeg vrtića dana 14. prosinca 2020 godine donosi sljedeću

 

ODLUKU O PRIVREMENOM PREKIDU PRUŽANJA USLUGA  DJEČJEG VRTIĆA VIŠNJAN

u periodu od 24.12.2020. do 08.01.2021.

 

Članak 1.

Radi utvrđivanja potreba korisnika za uslugom smještaja djece u Dječji vrtić u vremenu od 21.12.2020. do 15.01.2021., provedena je anketa za roditelje u periodu od 08. do 11. prosinca 2020. godine (KLASA: 601-07/20-04/18, URBROJ:2167/03-54-31-20-01).

 

Članak 2.

            Na temelju 86% anketnih upitnika vraćenih u roku, utvrđen je broj korisnika koji imaju potrebu za uslugama Dječjeg vrtića u navedenom periodu.

 

Članak 3.

Prema Uputama HZJZ-a o organizaciji rada s djecom tijekom boravka u vrtiću, kojih se Dječji vrtić Višnjan i do sada pridržavao, neophodno je da djeca i odgojitelji iz jedne odgojno-obrazovne skupine ne dolaze u fizički kontakt s djecom i odgojiteljima drugih odgojnih skupina, što onemogućava organiziranje dežurnih skupina sa djecom iz različitih odgojno-obrazovnih skupina.

Članak 4.

            Na temelju Uputa HZJZ-a, podataka prikupljenih iz anketa za roditelje, trenutne epidemiološke situacije, te Suglasnosti Upravnog vijeća, donosi se sljedeća odluka:

Dječji vrtić Višnjan bit će privremeno zatvoren za smještaj djece u periodu od 24. prosinca 2020. zaključno sa 08. siječnja 2021. godine.

Članak 5.

Budući da u periodu od 24.12.2020. do 08.01.2021. Dječji vrtić neće pružati uslugu smještaja djece, korisnici usluga (roditelji/skrbnici) za taj će period biti u potpunosti oslobođeni plaćanja učešća u cijeni vrtića.

 

Članak 6.

Dječji vrtić nastavlja s radom u punom kapacitetu s danom 11. siječnja 2021. godine.

 

Članak 7.

Eventualne nove informacije vezane uz rad Dječjeg vrtića bit će objavljene na mrežnim stranicama Općine Višnjan, na oglasnoj ploči Općine Višnjan te na ulaznim vratima Dječjeg vrtića.

 

Članak 8.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i traje do 08. siječnja 2021. godine.

 

 

 

Ravnateljica:

Valentina Mladinov, prof. psih.

Skip to content