ODLUKU o odabiru najpovoljnijih ponuditelja- natječaj za prodaju nekretnina od 16. lipnja 2020.

Na temelju članka 35. stavka 2. i 391. članak 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (N.N. broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), Odluke o prodaji zemljišta Zajednici Talijana „dr. Silvio Fortuna“ -Comunità degli Italiani „Dott. S. Fortuna “(Službeni glasnik Općine Višnjan broj 4/2019), Odluke o prodaji nekretnina i okućnica u vlasništvu/suvlasništvu Općine Višnjan (Službeni glasnik Općine Višnjan broj 1/2019), Odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu/suvlasništvu Općine Višnjan (Službeni glasnik Općine Višnjan broj 3/2019), članka 56. Statuta Općine Višnjan (Službeni glasnik Općine Višnjan broj 1/2013, 3/2017) i Zapisnika o otvaranju i ocjeni najpovoljnije ponude KLASA: 943-01/20-01/03, URBROJ: 2167-03-01/20-08 od 06. kolovoza 2020. godine, Općinski načelnik Općine Višnjan donosi sljedeću Odluku o odabirau najpovoljnih ponudotelja:

Odluka-o-odabiru

Skip to content