ODLUKU O DODJELI FINANCIJSKIH SREDSTAVA

Na temelju članka 32. Zakona o udrugama („Narodne novine“ broj 74/14., 70/17., 98/19.), Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15., 37/21.) i Pravilnika o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Općine Višnjan („Službeni glasnik Općine Višnjan“ broj 05/15.) Općinski načelnik donosi

ODLUKU O DODJELI FINANCIJSKIH SREDSTAVA 

Ovom Odlukom utvrđuju se korisnici i financijska sredstva dodijeljena udrugama temeljem Javnog natječaja Općine Višnjan za financiranje programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Općine Višnjan za 2022. godinu, KLASA: 230-02/22-01/01, URBROJ: 2163-38-3/22-01 od dana 14. siječnja 2022. godine.

Odluka o dodjeli financijskih sredstava

Skip to content