Odluka Općinskog vijeća Općine Višnjan

OBAVIJEST VEZANA ZA PONIŠTENJE ODLUKE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE VIŠNJAN

Općinsko vijeće Općine Višnjan ja na svojoj sjednici održanoj 03. ožujka 2016. godine donijelo sljedeće odluke:

Amandman- poljoprivredno 2

Odluka o donosenju IDPPUO Visnjan – poljoprivredno

Kako je po ishođenju suglasnosti na iste od strane Zavoda za prostorno uređenje i gradnju Istarske županije utvrđeno da tekst predmetnih odluka nije u skladu sa Prostornim planom Istarske županije te kako u samom mišljenju Zavod navodi da navedeni tekst nije trebalo usvojiti niti objaviti u službenom glasniku Općine Višnjan (Mišljenje Zavod Poljoprivredno ), to je Općinsko vijeće Općine Višnjan na svojoj sjednici održanoj 10. lipnja 2016. godine predmetne odluke poništilo:

Odluka o poništenju 2. amandmana i Odluke o donošenju Izmjena i dopuna PPU Općine Višnjan

te donijelo nove odluke u skladu s Prostornim planom Istarske županije, koje su objavljene u Službenom glasniku Općine Višnjan broj 1/2016.

Skip to content