Odluka o poništenju natječaja – voditelj komunalnog pogona, objavljenog 19.06.2020.

Temeljem odredbi Izjave o osnivanju trgovačkog društva MONTENES d.o.o. i odredbi javnog natječaja za popunu radnog mjesta voditelja komunalnog pogona, direktorica društva dana 03.08.2020. godine donosi sljedeću

 

 

ODLUKU

o poništenju natječaja 

I.

Poništava se natječaj za radno mjesto voditelja komunalnog pogona u trgovačkom društvu MONTENES d.o.o. Višnjan objavljen dana 19.06. 2020. godine.

 

 

II.

Protiv ove Odluke nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.

 

 

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a dostavit će se kandidatima koji su podnijeli prijavu na natječaj i objaviti na mrežnim stranicama trgovačkog društva MONTENES d.o.o.

 

 

 

                         MONTENES d.o.o.

                                                                                  Direktorica Ivana Kmet

Skip to content